Alegeri CSM 2016 – Lia SAVONEA – judecător la Curtea de Apel Bucureşti

In dorinta de a informa opinia publica cu privire la candidaturile ce vor avea loc in Consiliul Superior al Magistraturii, va oferim o selectie a candidatilor si a programelor acestora.

Lia SAVONEA – judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Am o experienţă profesională de 20 de ani, numai în funcţia de judecător.

Sunt absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, iar de la absolvire (1996) şi până în prezent, mi-am desfăşurat activitatea în instanţele din Bucureşti: judecător stagiar şi ulterior definitiv la Judecătoria sectorului 6; după 7 ani am promovat la Tribunalul Bucureşti de unde, după alţi 5 ani de activitate, prin concurs, am promovat la Curtea de Apel Bucureşti.

Tot prin concurs am ocupat şi funcţii de conducere, în prezent fiind preşedinte în cadrul instanţei în care îmi desfăşor activitatea.

Sunt o persoană optimistă şi am o gândire pozitivă, constructivă. Cred şi acţionez în spiritul unor valori ca: adevăr, cinste, seriozitate, responsabilitate, moderaţie, respect. Am experienţă de lucru „în echipă” şi înţelegerea principiilor de funcţionare a unui organism colegial.

De ce avem nevoie

√ un statut consolidat al judecătorilor

√ remunerare adecvată

√ volum optim de muncă în instanţe şi evitarea supraaglomerării

√ promovarea unui profil de judecător ataşat valorilor independenţei, imparţialităţii, integrităţii, competenţei profesionale, responsabilităţii

√ cariera judecătorului –atribut exclusiv al secţiei pentru judecători

√ vizibilitate în politicile publice care privesc justiţia

√ stabilitate normativă şi instituţională

√ creşterea gradului de transparenţă decizională

√ iniţiativă

√ redefinirea ariei competenţelor CSM în scopul reducerii actualei birocraţii

√ creşterea competenţei decizionale la nivelul instanţelor, descentralizare în scop de eficientizare

√ o balanţă fină în exercitarea acţiunii disciplinare faţă de pericolul afectării independenţei judecătorului

√ o imagine care să sporească încrederea în CSM, atât în raporturile cu judecătorii, cât şi, în ansamblu, în rândul societăţii

√ menţinerea unui contact corect şi permanent cu judecătorii

√ mai multă deschidere în raporturile cu societatea civilă şi cu celelalte profesii juridice

√ regândirea nevoii de a institui un organism independent, format din judecători, care să avizeze conform actul de urmărire penală împotriva unui judecător

√ rezolvarea problemei finanţării, implicit aceea a sediilor de instanţe improprii pentru desfăşurarea activităţilor judiciare

√ mandatul de membru CSM este unul de interes public. Drept urmare, el este important nu doar pentru judecători, ci şi pentru cetăţean.

Cum putem schimba lucrurile

– printr-un inventar corect al situaţiei actuale. O evaluare a folosirii bugetului CSM, pentru a şti cât din totalul cheltuielilor sunt în beneficiul justiţiei, al judecătorilor. Această evaluare ne va ajuta să răspundem la două întrebări cheie: 1. Unde suntem? 2. Cum putem face un progres?

– printr-o responsabilitate crescută din partea membrilor CSM

– prin acţiune din partea acestora, prin convergenţă şi nu prin nesfârşite dezbateri sterile

– prin mai multă coeziune. CSM trebuie să rămână conectat la problemele judecătorilor, iar aceştia să se simtă realmente respectaţi

– prin recuperarea şi recunoaşterea poziţiei puterii judecătoreşti. În România, chiar de la cel mai înalt nivel, se vorbeşte prea mult despre activitatea procurorilor şi aproape deloc despre munca judecătorilor. Se vorbeşte, în mod curent, despre „actul de justiţie făcut în sediul parchetelor”. Or, aceasta ţine şi de un deficit de comunicare publică, cu rol de facilitare a înţelegerii rolului şi funcţiilor justiţiei într-un stat de drept.

– prin dezbaterea problemelor reale ale sistemului judiciar, aşa cum sunt semnalate cel dintâi de către colegi

– printr-o evaluare responsabilă a semnalelor de derapaje grave din partea unor colegi, venite din partea societăţii civile sau din partea altor profesii juridice. Minimalizarea problemelor grave de comportament, de integritate ori de atitudine abuzivă, contrare oricăror standarde profesionale sau, mai grav, „acoperirea” lor, decredibilizează întreaga magistratură şi erodează, nepermis, acurateţea muncii unei majorităţi categorice.

Îmi propun ca ceea ce fac împreună cu ceilalţi membri CSM să fie corect chiar dacă nu întotdeauna va fi aplaudat de toţi beneficiarii sau nu va avea consensul întregului corp profesional. Este nevoie să ne arătăm curajul moral în situaţii decisive. Să lucrăm ca o echipă şi să împărţim riscurile şi responsabilităţile. Să fim loiali şi dedicaţi misiunii noastre.

Să ne străduim să excelăm în tot cea ce facem, să fim dedicaţi muncii noastre şi să obţinem rezultate atât în folosul celor pe care îi reprezentăm, cât şi al justiţiabililor, al societăţii.

 

Preluat de pe juridice.ro

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment