Amenda contraventionala data pentru jignirea unui politist pe Facebook. Decizia instantei

”Prin plângerea înregistrată la această instanță la data de 3.03.2016 petentul  în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de poliție județean Harghita a solicitat instanței să dispună:

– în principal, anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor  nr. xxxxxx/26.02.2016 cu exonerarea lui de la plata amenzii contravenționale în cuantum de 1000 lei;

– în subsidiar, reindividualizarea sancțiunii contravenționale principale a amenzii în conformitate cu prevederile art.34 din O.G. nr.2/2001 cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale a avertismentului.

În motivarea plângerii sale petentul arată că într-adevăr a postat pe rețeaua de socializare „FACEBOOK” un comentariu din partea sa în limba maghiară și anume „ugy szivjon ahogy en fujok ” în traducere „să tragă aer în așa fel cum suflu eu” pentru care a fost tras la răspundere de agenții de poliție.

Deși de atunci nu a mai postat nimic jignitor la adresa polițiștilor, la data de 26.02.2016 ora 17:00 a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1000 lei, pentru fapta mai sus menționată deși a primit deja, pentru aceeași faptă un avertisment verbal.

Consideră că amenda contravențională în sumă de 1000 de lei este exagerată în comparație cu textul pe care l-a postat.

Procesul verbal prezintă grave lipsuri, pentru că nu este indicat corect actul normativ prin care este stabilită și sancționată fapta.

Petentul în drept și-a întemeiat plângerea pe dispozițiile O.G. 2/2001, Legea 61/1991 depunând în probațiune copiile: procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției și a cărții de identitate (fila 6-7).

Prin întâmpinarea formulată intimatul a solicitat respingerea plângerii formulată de petent și menținerea procesului verbal de contravenție.(…)

Din actele și lucrările dosarului instanța constată următoarele:

Petentul a fost sancționat contravențional prin procesul –verbal de contravenție  nr. x încheiat la data de 26.02.2016, întrucât, în data de 2.01.2016 și 7.02.2016 a postat pe rețeaua de socializare „Facebook” expresii jignitoare și vulgare la adresa lucrătorului de poliție rutieră, ag . SO, care se afla în executarea atribuțiunilor de serviciu.

Pentru fapta arătată s-au reținut ca temei legal de incriminare și sancționare dispozițiile art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991.

Susținerile petentului în sensul că fapta a fost încadrată greșit deoarece art. 2 din Legea 61/1991 are doar punct 1 și nu aliniat 1 cum s-a reținut în procesul verbal sunt nefondate având în vedere motivele ce urmează.

Descrierea faptei este suficient de detaliată, în limitele bunului simț care limitează reproducerea expresiilor vulgare cu tentă sexuală și accentuat perversă scrise de petent pe rețeaua de socializare. Starea de fapt se circumscrie punctului 1 al articolului 2 și constituie în mod evident o eroare materială și nu o încadrare greșită mai ales că se indică în mod corect art. 3 al. 1 lit. b care o sancționează.

Apărările petentului în sensul că ar fi fost sancționat cu avertisment nu pot fi reținute. Faptul că un agent de poliție i-a atras atenția că nu e cuviincios să facă astfel de postări nu echivalează cu aplicarea sancțiunii principale a avertismentului.

În mod evident nici sancțiunea de 1000 lei aplicată petentului nu este suficientă pentru a realiza scopul sancțiunii atunci când în plângerea sa el denaturează sensul postărilor sale. El afirmă că ar fi scris despre a trage aer în piept când de fapt a menționat verbul „furulyaztatni”, a cânta la fluier, urmat de verbul a suge atribuindu-i astfel trivialitate maximă.

Această primă postare este din 2.01.2016 iar cea de a doua din 7.02.2016 când postează „voros kva es egy lungu” în traducere prostituată roșcată și un lung, indicându-i astfel pe cei doi agenți rutieri prin culoarea părului agentei și numele agentului atrăgând și indignarea prietenilor din rețeaua de socializare. (f.17)

Apreciind că procesul verbal a fost încheiat cu respectarea condițiilor de fond și de formă impuse, sub sancțiunea nulității, de art. 16, pct.7 și art. 17 din O.G. nr.2/2001, fapta petentului a fost săvârșită cu vinovăție, iar sancțiunea aplicată este temeinică și în limitele stabilite de lege instanța va respinge plângerea petentului.” (Judecătoria Odorheiul Secuiesc, Sentința civilă nr. 1229/19 mai 2016, definitivă, www.rolii.ro)

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment