Ce reprezintă cu adevărat hărţuirea sexuală şi ce confuzie fac oamenii Hărţuirea sexuală ≠ Viol ≠ Agresiunea sexuală

Confuzia pe care oamenii o fac în legătură cu hărţuirea sexuală este des întâlnită şi în acest sens ar trebui făcute câteva precizări. Multă lumea are tendinţa greşită de a asocia hărţuirea sexuală cu tentativa de viol sau de agresiune sexuală.

Exemplu:
1) Un bărbat este coleg de serviciu cu o femeie căreia îi pretinde favoruri de natură sexuală în cadrul relaţiei de muncă sau al unei relaţii similare. Poate acest fapt să fie încadrat ca tentativă de viol sau de agresiune sexuală?
Răspunsul corect este negativ, iar în acest sens, Noul Cod penal precizează la articolul 223: ”Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă şi poartă denumirea de hărţuire sexuală. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”.

2) Un bărbat întreţine raporturi sexuale cu o femeie folosindu-se de constrângere şi o pune pe femeia in cauză în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa. Această faptă intră în categoria violului sau a hărţuirii sexuale?
Răspunsul pe care Noul Cod penal îl dă la articolul 218 este următorul: constituie viol “raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile enumerate mai sus. Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi atunci când:
a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;
b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;
c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
d)dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 de ani şi interzicerea unor drepturi”.

Agresiunea sexuală:
Acel act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut de articolul 218 (violul), săvârşit împotriva unei persoane prin constrângere, punere în imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa şi care se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Pedeapsa se poate mări până la 10 ani dacă:
a) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;
b) victima este ruda în linie directă, frate sau soră;
c) victima nu a împlinit vârsta de 15 ani;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală .
Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.
Însă dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea actelor sexuale prevăzute în articolul 216, atunci fapta constituie viol.

Titus Gîrbea

Titus- Constantin Gîrbea este co-fondator al proiectului "ABC Juridic" şi student al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Related articles