Clauzele abuzive. Legea nr. 72/2013

Regimul juridic al clauzelor abuzive este conturat ├«n legisla╚Ťia intern─â de Legea nr. 193/2000 ╚Öi de Legea nr. 72/2013. Prezentul articol va urm─âri prezentarea tr─âs─âturilor acestui tip de dispozi╚Ťii contractuale din perspectiva Legii 72/2013.

Obiectul de reglementare al acestui act normativ este reprezentat de raporturile juridice ├«n care este asumat─â o obliga╚Ťie de plat─â a unor sume de bani, raporturi stabilite prin ├«ncheierea de contracte ├«ntre profesioni╚Öti sau ├«ntre ace╚Ötia ╚Öi autorit─â╚Ťi contractante. Acest aspect reiese at├ót din titlul legii, c├ót ╚Öi din art. 1 alin. (1) care specific─â faptul c─â ÔÇŁPrezenta lege se aplic─â crean╚Ťelor certe, lichide ╚Öi exigibile, const├ónd ├«n obliga╚Ťii de plat─â a unor sume de bani care rezult─â dintr-un contract ├«ncheiat ├«ntre profesioni╚Öti sau ├«ntre ace╚Ötia ╚Öi o autoritate contractant─â, contractul av├ónd ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de serviciiÔÇŁ.

De asemenea, art. 12 al acestei legi prevede defini╚Ťia conceptului de clauz─â abuziv─â drept dispozi╚Ťia contractual─â prin care se stabile╚Öte ├«n mod v─âdit inechitabil, ├«n raport cu creditorul obliga╚Ťiei de plat─â a sumelor de bani, termenul pl─â╚Ťii, nivelul dob├ónzii penalizatoare sau al daunelor-interese suplimentare. De aici se desprind ╚Öi cele dou─â condi╚Ťii pe care o clauz─â contractual─â trebuie s─â le bifeze pentru a putea fi considerat─â abuziv─â: clauza s─â aib─â leg─âtur─â cu obliga╚Ťia de plat─â a unor sume de bani ╚Öi clauza s─â creeze o inechitate v─âdit─â ├«n raport cu creditorul obliga╚Ťiei.

Din cuprinsul acestei no╚Ťiuni se remarc─â o serie de aspecte ce comport─â defini╚Ťii, ├«n╚Ťelesuri specifice actului normativ analizat, astfel s─â fie oferite explica╚Ťiile necesare pentru o c├ót mai bun─â ├«n╚Ťelegere a clauzelor abuzive ├«n cheia Legii nr. 72/2013.

P─âr╚Ťile ╚Öi obiectul contractului

Condi╚Ťiile privind contractul sunt ├«n leg─âtur─â at├ót cu obiectul s─âu, c├ót ╚Öi cu p─âr╚Ťile care particip─â la ├«ncheierea sa. ├Än privin╚Ťa obiectului, legiuitorul specific─â exhaustiv opera╚Ťiunile juridice de furnizare de bunuri sau prestare servicii, inclusiv proiectarea ╚Öi execu╚Ťia lucr─ârilor publice, a cl─âdirilor ╚Öi a lucr─ârilor de construc╚Ťii civile[1].

De asemenea, p─âr╚Ťile contractului comport─â ╚Öi ele anumite defini╚Ťii ╚Öi tr─âs─âturi specifice. Legea nr. 72/2013 contureaz─â no╚Ťiunea de profesionist prin art. 2 pct. 2, afirm├ónd c─â profesionistul este orice persoan─â fizic─â sau juridic─â care exploateaz─â o ├«ntreprindere cu scop lucrativ. Av├ónd ├«n vedere faptul c─â actul normativ intern reprezint─â o transpunere legislativ─â a Directivei 2011/7/UE, rezult─â c─â defini╚Ťia ar trebui coroborat─â ╚Öi completat─â la nevoie cu dispozi╚Ťiile actului european. Art. 2 pct. 3[2] din Directiv─â ╚Öi paragraful 10[3] al preambulului includ ├«n no╚Ťiunea ├«ntreprinderii ╚Öi profesiile liberale, prin urmare conceptul de profesionist cap─ât─â un ├«n╚Ťeles specific, diferit de cel consacrat ├«n Codul Civil ÔÇô defini╚Ťia preia o parte din no╚Ťiunea de profesionist din Codul Civil (doar cei care exploateaz─â o ├«ntreprindere cu scop lucrativ) la care se adaug─â persoanele care desf─â╚Öoar─â profesii liberale.

A doua parte a contractului, denumit─â ÔÇŁautoritate contractant─âÔÇŁ este definit─â prin art. 2 pct. 1 ╚Öi include urm─âtoarele categorii, astfel cum au fost stabilite de legiuitor:

 • orice autoritate public─â a statului rom├ón, care ac╚Ťioneaz─â la nivel central, regional sau local;
 • orice organism de drept public, altul dec├ót cel prev─âzut la┬álit. a), cu personalitate juridic─â, care a fost ├«nfiin╚Ťat pentru a satisface nevoi de interes general, f─âr─â scop lucrativ, ╚Öi care se afl─â ├«n cel pu╚Ťin una dintre urm─âtoarele situa╚Ťii:
  • este finan╚Ťat, ├«n majoritate, de c─âtre o autoritate contractant─â, astfel cum este definit─â la lit. a), sau de c─âtre alt organism de drept public;
  • se afl─â ├«n subordinea sau este supus controlului unei autorit─â╚Ťi contractante, astfel cum este definit─â la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
  • ├«n componen╚Ťa consiliului de administra╚Ťie ori, dup─â caz, a consiliului de supraveghere ╚Öi directoratului, mai mult de jum─âtate din num─ârul membrilor sunt numi╚Ťi de c─âtre o autoritate contractant─â, astfel cum este definit─â la lit. a), sau de c─âtre alt organism de drept public;

Condi╚Ťiile ca o clauz─â s─â fie abuziv─â

Conform art. 12 din Legea nr. 72/2013, coroborat cu art. 1 alin. (1), pentru a fi in prezen╚Ťa unei clauze abuzive trebuie ├«ndeplinite ├«n mod cumulativ dou─â condi╚Ťii: clauza sa aib─â leg─âtur─â cu obliga╚Ťia de plat─â a unei sume de bani ╚Öi aceast─â clauz─â sa creeze o inechitate ├«n raport cu creditorul obliga╚Ťiei.

Prin raportare la prima dintre condi╚Ťii, art. 12 prevede anumite aspecte pe care o asemenea dispozi╚Ťie contractual─â le-ar putea viza astfel ├«nc├ót s─â afecteze modul de executare al obliga╚Ťiei de plat─â a unei sume de bani: termenul de plat─â, nivelul dob├ónzii pentru plata ├«nt├órziat─â sau al daunelor-interese. Desigur, enumerarea legislativ─â este una pur exemplificativ─â, o clauz─â abuziv─â put├ónd afecta mult mai multe elemente ale execut─ârii obliga╚Ťiei, precum modalitatea de efectuare a pl─â╚Ťii (├«n tran╚Öe fa╚Ť─â de plat─â integral─â). De asemenea, sintagma de ÔÇŁobliga╚Ťie de plat─â a unei sume de baniÔÇŁ trebuie ├«n╚Ťeleas─â ├«n sensul ├«n care legiuitorul a urm─ârit s─â protejeze acei creditori ai unei crean╚Ťe ce const─â ├«n remunera╚Ťie pentru presta╚Ťia oferit─â.

├Än leg─âtur─â cu a doua condi╚Ťie, legiuitorul art. 13 reglementeaz─â o serie de circumstan╚Ťe ce ar putea releva caracterul abuziv al unei clauze contractuale. Astfel, atunci c├ónd instan╚Ťele sunt ├«nvestite cu determinarea caracterul abuziv sau neabuziv al unei dispozi╚Ťii dintr-un contract, acestea trebuie s─â ╚Ťin─â cont de toate circumstan╚Ťele clauzei, ├«n special de cele men╚Ťionate ├«n textul legal:

 • abaterile grave de la practicile statornicite ├«ntre p─âr┼úi sau de la uzan┼úele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
 • nerespectarea principiului bunei-credin┼úe ┼či a principiilor de diligen┼ú─â ├«n executarea obliga┼úiilor;
 • natura bunurilor sau serviciilor;
 • neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plat─â sau de la rata dob├ónzii, potrivit prezentei legi;
 • pozi┼úia dominant─â a cocontractantului ├«n raport cu o ├«ntreprindere mic─â sau mijlocie.

Condi╚Ťiile prezentate, ca regul─â, trebuie dovedite de c─âtre creditorul obliga╚Ťiei, de cel protejat de norma legal─â. Prin excep╚Ťie, legiuitorul a specificat ├«n art. 14 din Legea nr. 72/2013 o list─â exemplificativ─â de clauze considerate a fi abuzive:

 • exclud posibilitatea aplic─ârii de dob├ónzi penalizatoare sau stabilesc dob├ónzi penalizatoare inferioare dob├ónzii legale penalizatoare;
 • fixeaz─â o obliga┼úie de punere ├«n ├«nt├órziere pentru a opera curgerea dob├ónzilor;
 • prev─âd un termen mai mare de la care crean┼úa produce dob├ónzi dec├ót cel prev─âzut la art. 3 alin. (3) sau, dup─â caz, la art. 6 ┼či art. 7 alin. (1);
 • fixeaz─â, ├«n contractele dintre profesioni┼čti ┼či autorit─â┼úi contractante, un termen de plat─â mai mare dec├ót cel prev─âzut la art. 7 alin. (1);
 • elimin─â posibilitatea pl─â┼úii de daune-interese suplimentare;
 • stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Excep╚Ťia instituit─â de legiuitor este una relativ─â, prin urmare p├ór├ótul poate demonstra ne├«ndeplinirea uneia sau a ambelor condi╚Ťii. Totu╚Öi din modul de formulare a paragrafului 28 al Preambulului Directivei 2011/7/UE rezult─â c─â ├«n anumite ipoteze prezum╚Ťia are caracter absolut: atunci c├ónd exclude ├«n mod absolut dreptul de a percepe dob├ónzi sau c├ónd este exclus dreptul la desp─âgubiri pentru cheltuielile de recuperare.

Sanc╚Ťiunile incidente ├«n cazul includerii de clauze abuzive

Art. 15 din Legea nr. 72/2013 stabilește că asemenea clauze sunt lovite de nulitate absolută. De asemenea, inserarea lor în contracte poate constitui temei pentru atragerea răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate.


[1] Conform art. 1 alin. (1) teza final─â din Legea 72/2013

[2] Articolul 2 ÔÇô Defini╚Ťii. 3. ÔÇ×├«ntreprindereÔÇŁ ├«nseamn─â orice organiza╚Ťie, alta dec├ót o autoritate public─â, care desf─â╚Öoar─â o activitate economic─â sau profesional─â independent─â, chiar dac─â respectiva activitate este desf─â╚Öurat─â de o singur─â persoan─â

[3] (10) Faptul c─â profesiile liberale intr─â sub inciden╚Ťa prezentei directive nu ar trebui s─â oblige statele membre s─â le trateze ca ├«ntreprinderi sau comercian╚Ťi ├«n scopuri care nu intr─â ├«n domeniul de aplicare al prezentei directive.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment