Comisia Europeană a clasat trei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate împotriva României

Comisia Europeană a adoptat, în 29 aprilie, o decizie privind clasarea a trei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate împotriva României. Aceasta a venit ca urmare a măsurilor de conformare adoptate de autorităţile române.

Comisia a continuat acţiunea declanşată în două proceduri privind necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE. În prezent, România are în curs 49 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor. Dintre acestea 27 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 21 vizează necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.

De asemenea, România are o singură acţiune pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CEJ) în calitate de pârât. De la data aderării şi până la acest moment, CEJ nu a pronunţat nicio hotărâre de condamnare a României în cadrul vreunei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor.

Acţiunile vizate de decizia de clasare a Comisiei sunt următoarele:

– Cauza 2014/2238 având ca obiect neîndeplinirea obligaţiei de notificare a Planului Naţional de Acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) conform articolului 24 alineatul 2 din Directiva 2012/27/UE.

– Cauza 2014/0529 având ca obiect neîndeplinirea obligaţiei de comunicarea a măsurilor de transpunere a Directivei de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule

– Cauza 2014/2072 având ca obiect neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de la art. 4 alin.(1) şi (4), art. 7 alin. (1),  art. 11 alin. (1) şi (5) și al art. 12 din Directiva 2006/126/CE.

Celelalte două acţiuni pentru care procedura a fost continuată sunt:

– Cauza 2014/0367 având ca obiect neîndeplinirea obligaţiei de comunicarea a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică;

– Cauza 2013/0428 având ca obiect neîndeplinirea obligaţiei de comunicarea a măsurilor finale de transpunere a Directivei 2013/2/UE de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

Elena Andrei

Elena Andrei este studentă la Jurnalism, FŞSU, ULBS , Departamentul de Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment