Concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE – 2016

Formularul electronic pentru înscrierea la concurs a fost activat. Candidaţii pot încărca dosarele de înscriere aici.

Înainte de a începe încărcarea electronică a dosarului, consultaţi instrucţiunile de completare.

Formularul de înscriere va rămâne activ în perioada 04.10.2016 – 18.10.2016.

ATENŢIE! După încărcarea în sistem, dosarul de înscriere nu mai poate fi modificat/completat.
Pentru a evita supraîncărcarea sistemului şi eventualele neplăceri tehnice aferente, vă rugăm să nu amânaţi înscrierea pentru ultimele zile alocate acestei etape de concurs.

Ministerul Afacerilor Externe organizează un concurs pentru ocuparea unui număr de 82 de posturi pentru funcții de execuție specifice.

La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcții de execuție specifice în MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată și în legile în vigoare; are cetățenia română și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea posturilor, condiţiile specifice pentru ocuparea acestora, după caz, și bibliografia de concurs pot fi consultate aici:

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, prin intermediul formularului de înscriere care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea Carieră – „Oportunităţi de angajare”.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 04.10.2016 (ora 00:00:00, ora României) – 18.10.2016 (ora 23:59:59, ora României)

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secţiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”, precum și la avizierul instituției.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-431.17.17, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 16:00, ora României.

Preluat de pe mae.ro

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment