Contribuabilii care nu și-au încasat la timp creanțele comerciale de la instituții ale statului vor fi protejați de executare silitã

Prin art.230 din Codul de procedurã fiscalã a fost reglementatã o procedurã specialã de executare silitã aplicabilã doar contribuabililor care, concomitent cu obligațiile fiscale pe care le au de plãtit statului, dețin și creanțe asupra statului, concretizate în sume certe, lichide și exigibile pe care le au de încasat de la instituții sau autoritãți publice.

Pentru a asigura o bunã implementare a acestei noi reguli, ANAF propune aprobarea unui ordin de procedurã prin care contribuabilii care nu și-au putut încasa la timp creanțele comerciale de la instituții sau autoritãți ale statului vor fi protejați de mãsurile de executare pe care tot statul, prin administrația fiscalã, le putea lua asupra lor cu toate cã neplata obligațiilor fiscale ale acestora era determinatã tocmai de neîncasarea la termen a acestor creanțe de la alte instituții ale statului.

Noua procedurã limiteazã practic aplicarea executãrii silite, în limita creanței pe care contribuabilul o are de încasat de la o instituție sau autoritate a statului, la poprirea pe care administrația fiscalã o înființeazã la acea instituție sau autoritãte publicã debitoare în raport cu contribuabilul.

Astfel, rezultã cã, în aceastã situație, fiscul suspendã celelalte mãsuri de executare (poprirea conturilor bancare, sechestrarea bunurilor sau poprirea altor terți debitori ai contribuabilului) pânã la încasarea creanțelor sale de la instituțiile debitoare, asigurându-se astfel o echitate deplinã în raportul fiscului cu contribuabilul.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment