De ce nu este necunoaşterea legii o scuză?

Intrarea în vigoare a unei legi este guvernată de principiul „nemo censetur ignorare legem”, care înseamnă că „nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea legii”. Aşadar, necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii penale nu înlătură vinovăţia, deci nici caracterul penal al faptei.

Pentru ca acest principiu să nu fie o simplă ficţiune, trebuie asigurate condiţiile cunoaşterii normei de drept. Astfel, normele juridice intră în vigoare la data aducerii lor la cunoştinţa publică. Cu alte cuvinte, ele sunt opozabile cetăţenilor de la data publicării în Monitorul Oficial. În conformitate cu articolul 78 din Constituţia României, „legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării”.

Există, însă, şi excepţii de la acest principiu:

– în cazul legilor care prevăd în preambulul lor o altă dată la care vor intra în vigoare;

– în cazul izolării unei părţi a teritoriului statului de restul ţării, care face imposibilă cunoaşterea legii (de exemplu, din cauza unei catastrofe naturale);

– în cazul erorii de drept (o persoană încheie un act juridic, necunoscând consecinţele pe care norma juridică face să decurgă din respectivul act juridic).

De ce guvernează acest principiu intrarea în vigoare a legii? Pentru că, dacă am ignora acest principiu, obligativitatea normei juridice şi autoritatea sa ar putea fi puse la îndoială de către oricine, invocând scuza de necunoaştere a legii, fapt ce ar putea conduce la numeroase încălcări ale acesteia.

 

Bibliografie:

„Teoria generală a dreptului” – prof. univ. dr. Nicolae Popa

„Teoria generală a dreptului” – prof. univ. dr. Simona Cristea

Mirea Cristian

Mirea Cristian-Marian este student în anul III la Facultatea de Drept a Universității din București și membru al Asociației Studenților în Drept.

Related articles