Decizia nr. 190 din 17 mai 2020 a C.C.R. declară neconstituțională legea care reglementează învățământul online

Obiecția de neconstituționalitate ridicată de către Președintele României vis-a-vis de Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, având ca și temei încălcarea art. 61, alin. (2) și a art. 75, alin. (1), articole care consacră principiul bicameralismului, precum și a art. 78 din Constituție referitor la intrarea în vigoare a legii, a primit un răspuns din partea Curții Constituționale Române, care, conform deciziei nr. 190 din data de 17 mai 2020, declară Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 neconstituțională în ansamblul ei.

            În procesul de soluționare a obiecției de neconstituționalitate, C.C.R. a statuat că principiul bicameralismului, consacrat de dispozițiile art. 61, alin. (2) și a art. 75, alin. (1), a fost încălcat de către Senat, care, în procesul de adoptare, a făcut abstracție obligația de evaluare a proiectului de lege în plenul celor două Camere ale Parlamentului.

            Conform fișelor legislative afișate pe paginile de internet ale Senatului și ale Camerei Deputaților, a fost înregistrată la Camera Deputaților o propunere legislativă pentru modificarea articolului alin. (3) al art. 71 din Legea Educației Naționale, având și obiect modalitatea de exprimare a rezultatelor evaluărilor în funcției de ciclul de învățământ. Respectivul proiect a fost adoptat de Camera Deputaților și a fost trimis mai departe către Senat, care a adus amendamente însemnate proiectului inițial, modificând titlul legii, eliminând propunerea de modificare a articolului alin. (3) al art. 71 din Legea Educației Naționale și a introducând completări cu privire la desfășurarea învățământului în format on-line.

Proiectul legislativ a fost adoptat de către Senat fără a fi trimis către Camera Deputaților spre dezbatere, încălcând astfel principiile constituționale conform cărora o lege nu poate fi adoptată de către o singură Cameră.

În ceea ce privește aspectul încălcării dispozițiilor constituționale privind intrarea în vigoare a legii, conform art. 78 din Constituție, C.C.R. a observat în redactarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 următoarea formulare: ,, (…)prevederile prezentei legi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”, aspect care încălcă prevederile art. 78 din Constituție potrivit căruia legile care se publică în Monitorul Oficial intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară.

Acest interval prevăzut de Constituție este considerat a fi perioada de timp minimă pentru ca destinatarii legii să poate lua cunoaștere de noile norme legislative și să își poată adapta comportamentul la aceastea, pentru a evita crearea unui cadru paradoxal în care cetățenii trebuie să respecte anumite norme fară a avea percepție de aceastea.

Acest articol a fost redacatat de Oana Făgăraș, masterand la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept, membră a echipei ABCJuridic Brașov.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!