Efectele juridice ale noilor directive în materia achiziţiilor publice în dreptul naţional

 

Potrivit art. 288 din Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene, „directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele.” Pornind de la această prevedere, lucrarea de faţă are drept scop evidenţierea efectelor pe care le produce directiva, ca instrument de drept al Uniunii Europene, în dreptul naţional.

Directiva prezintă o serie de deosebiri faţă de regulament, plecând, mai ales, de la obligativitatea transpunerii directivei în dreptul intern. Prin prisma acestor trăsături, şi efectele pe care le produce o directivă sunt diverse, motiv pentru care au fost dezbătute la nivel doctrinar şi analizate din punct de vedere jurisprudenţial vreme îndelungată.

Ca atare, autorul acestei lucrări, Nadia Mareş, a pornit de la importanţa transpunerii în termen şi într-un mod corespunzător a directivei în dreptul intern, persoanele private vătămate de neimplementarea acestora în dreptul intern putând să se prevaleze de dispoziţiile acestora. O astfel de transpunere este cu atât mai importantă în domeniul achiziţiilor publice, având în vedere necesitatea eficientizării cheltuielilor publice şi aplicarea unor proceduri transparente prin care sa se asigure un mediu concurenţial specific pieţei interne a Uniunii Europene.

[su_button url=”http://abcjuridic.ro/wp-content/uploads/2015/08/Nadia-Mares-Referat.pdf” background=”#ef4b2d” size=”10″ center=”yes”]Citeşte lucrarea[/su_button]

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment