Numărul și analiza obiectului moțiunilor simple depuse la Senat în legislaturile din perioada 1992-2020

I. Noțiuni generale

     Utilizarea termenului de moțiune se realizează în scopul denumirii hotărârilor  parlamentului asupra unor probleme, atât ne politică internă, cât și de politică externă.

     Moțiunile reprezintă și o formă de control al Parlamentului asupra Guvernului, acestea fiind de două tipuri, moțiunile de cenzură care atrag răspunderea întregului Guvern și moțiunile simple care pun în discuție conform articolului 112[1] din Constituție probleme fie de politică internă, fie de politică externă sau probleme care au făcut anterior obiectul unei interpelări.

     Sub formă de acte juridice, moțiunile privesc în special poziția Parlamentului față de Guvern și exprimă prerogativa Parlamentului de control al activității Guvernului. Conform textului constituțional moțiunea simplă poate fi adoptată de una dintre cele două camere, aceasta nu se confundă cu moțiunea de cenzură nici în ceea ce privește procedura, nici în ceea ce privește conținutul, dar mai ales nici în ceea ce privește efectele juridice pe care le produce.

Esența fiind faptul că moțiunea simplă reprezintă expresia voinței unei singure camere, ci nu a întregului parlament. Asupra problemelor privind efectele juridice pe care le produc moțiunile simple, Curtea Constituțională a României s-a pronunțat printr-o decizie, decizia numărul 148/2007 privind sesizarea neconstituționalității dispozițiilor articolului 157 alin. (2) din Regulamentul Senatului, forma de la acea vreme.      Înainte de a expune considerentele Curții reținute în acea decizie, este necesară expunerea reglementarii actuale. Astfel, conform articolului 166[1] din Regulamentul Senatului, moțiunea simplă exprimă poziția Senatului pe o problemă de politică internă sau externă, este inițiată de cel puțin 1/4 din numărul senatorilor, se depune la președintele de ședință și trebuie să fie întocmită corespunzător, cuprinzând motivarea și dispozitivul.

     Moțiunile simple se comunică de îndată Guvernului și se aduc la cunoștință plenului, după care se afișează la sediul Senatului și se distribuie senatorilor. Președintele Camerei stabilește data dezbaterii, aceasta nu poate depăși șase zile de la depunerea moțiunii . După momentul începerii dezbaterilor, senatorii semnatari nu își pot retrage adeziunea la moțiune. Nicio moțiune simplă nu poate fi supusă votului fără a fi dezbătut anterior. Moțiunea simplă se adoptă cu votul secret al majorității senatorilor prezenți.

     Moțiunile simple adoptate de Senat sunt obligatorii pentru Guvern și membrii săi, precum și pentru celelalte persoane vizate.

   Așadar, Curtea Constituțională, examinând cele expuse de autorii sesizării, cât si textul vizat (moțiunile simple sunt obligatorii pentru Guvern și membrii săi, precum și pentru celelalte persoane vizate), a reținut prin decizia nr. 148/2007 următoarele:

 • În mod constant în jurisprudența Curții regulamentele Camerelor, fiind aprobate prin hotărârea care reglementează organizarea internă, proprie Camerei respective, prevederile adoptate nu pot stabili drepturi și obligații decât pentru parlamentari, precum și pentru autoritățile, demnitarii și funcționari publici, în funcție de raporturile constituționale pe care le-au cu Camera.

Se constată că din art. 111[1] și art. 112 din Constituție obligația Guvernului și a celorlalte organe ale administrației publice de a prezinta informații și documente cerute de una dintre Camere sau de comisiile parlamentare. De asemenea există obligația membrilor Guvernului de a răspunde la întrebările sau interpelările formulate de senatori, în condițiile regulamentului. Regulamentul nu poate să stabilească și obligația membrilor guvernului de a lua anumite măsuri concrete, considerate de parlamentari ca fiind necesare .

Textul constituțional nu prevede posibilitatea ca printr-o moțiune oricare dintre Camerele Parlamentului să dispună și luarea unor măsuri concrete obligatorii pentru Guvern, cum ar fi revocare din funcție a unui ministru, și nici nu abilitează Camerele să prevadă în regulament o atare posibilitate.

Curtea reține că în sistemul constituțional al României, ca și majoritatea celorlalte țări, control parlamentar, în general, este fără sancțiune. Unica excepție este cea în care acest control se exercită prin moțiunea de cenzură, a cărei adoptarea are ca finalitate demiterea Guvernului.

Moțiunea simplă are efecte în plan politic, marcând o victoria forțelor politice care au inițiat o și susținut-o, un ecou corespunzător în opinia publică.

Nici constituția și nicio altă lege nu prevede încetarea funcției de membru al Guvernului prin revocare obligatorie pe baza unei moțiuni simple. Moțiunea simplă este un act juridic, dar nu produce un astfel de efect.

Având în vedere toate acestea, Curtea Constituțională a considerat textul din Regulamentul Senatului, în vigoare și astăzi în cadrul art. 170[1] alin.(2), ca fiind constituțional în măsura în care adoptarea unei moțiuni simple de către Senat nu îl obligă pe primul-ministru să propună revocarea unui membru al Guvernului a cărui activitate a făcut obiectul moțiuniii.

  II. Moțiunile simple din legislatura 2008-2012

     In perioada 2008-2012 Senatul României a dezbătut 10 moțiuni simple, având ca obiect:

 • administrarea armatei României in neconcordanță cu angajamentele făcute pe plan extern 
 • administrarea defectuoasă realizată de Guvern
 • organizarea neglijentă a sistemului de învățământ
 • lipsa aplicării politicilor promise în infrastructură
 • demisia ministrului apărării naționale
 • nivelul dezastruos al sistemului de sănătate
 • politizarea agriculturii si lipsa fondurilor pentru tehnologizare
 • demiterea ministrului afacerilor externe
 • nivelul scăzut de trai al populației
 • organizarea defectuoasă a ministerului afacerilor interne

Toate aceste moțiuni au fost respinse în urma votului exprimat de senatori după dezbaterea moțiunilor. Se observă accentul pus pe administrarea defectuoasă a domeniilor de importanță națională precum sănătatea, educația,  infrastructura, chiar și relațiile externe.

     III. Moțiunile simple din legislatura 2012-2016

     În perioada 2012–2016 Senatul României a adoptat 7 moțiuni simple, având ca obiect:

 • lipsa unei strategii privind fondurile europene
 • nivelul scăzut al alocațiilor copiilor  români
 • dezastrul administrării agriculturii
 • subdezvoltarea sistemului de sănătate
 • blocarea marilor proiecte de infrastructură
 • demisia ministrului afacerilor interne
 • demiterea ministrului afacerilor interne

     Dintre aceste moțiuni șase au fost respinse, iar ultima a fost retrasă din cauza demisiei din funcție a ministrului vizat. Obiectul moțiunilor pune accent pe implementarea defectuoasă a planurilor de dezvoltare pe segmente de interes național.

IV. Moțiunile simple din legislatura 2016–2020

     În perioada 2016–2020 Senatul României a dezbătut 14 moțiuni simple, având ca obiect:

– subdezvoltarea învățământului și demisia ministrului educației

– administrarea defectuoasă a finanțelor publice

– lipsa programelor de absorbție a fondurilor europene

– politizarea învățământului

– demiterea ministrului economiei

– subdezvoltarea infrastructurii si lipsa investițiilor 

– lipsa promovării turismului

– controlul asupra justiției și demiterea ministrului justiției

– demisia ministrului finanțelor publice

– slaba organizare a procesului electoral din străinătate

– nerespectarea programului de guvernare

– lipsa investițiilor în agricultură și demiterea ministrului de resort

– gestionarea deficitară a pandemiei

– demiterea ministrului muncii

     Rezultatul dezbaterii acestor moțiuni a fost respingerea a noua dintre ele, retragerea uneia din cauza demisiei ministrului vizat și admiterea a patra dintre acestea.

     Realizând o observație de ansamblu a obiectelor acestor moțiuni se poate stabili faptul că accentul este pus în mod preponderent pe segmentele subdezvoltate de care România are nevoie pentru a realiza o creștere economică stabilă și durabilă, cât și creșterea nivelului de trai al populației.

Pentru perioada legislaturilor dintre 1992 – 2008, am putut identifica doar existența a două moțiuni simple, realizate ulterior adoptării modificărilor constituționale, acestea având ca obiect demiterea unor miniștri.

      În concluzie, moțiunea simplă este un act juridic al Parlamentului care exprimă în mod direct opinia asupra politicilor Guvernului, dar fără să atragă răspunderea acestuia, nu poate avea ca efect demiterea unor membrii ai Guvernului. Moțiunile simple au un important rol de expunere a politicilor necesare, constatate de parlamentari, pentru contextul social-economic și politic.

Obiectul MoţiuniiIniţiatoriData depunerii MoţiuniiData dezbaterii MoţiuniiRezultatul votului
Nesiguranta lui Igas – pericol pentru siguranta cetateanului34 senatori PSD si 21 senatori PNL29.11.20116.12.2011Respinsă (voturi pentru moţiune- 61, împotriva moţiunii- 64, abţineri- 1)
Căldura care îngheață România: Regimul Băsescu-Boc56 senatori PSD si PNL26.9.20113.10.2011Respinsa
Politica externă este a României, nu a PD-L!senatori PSD si PNL18.5.201123.5.2011Respinsă (voturi pentru moţiune- 60, împotriva moţiunii- 67, abţineri- 1)
„Agricultura falimentară, dar politizată” – inițiată de 58 de senatori ai PSD,PNL și PC membri ai USL58 senatori ai PSD, PNL si PC membri ai USL27.4.20112.5.2011Respinsă 59 de voturi pentru 65 împotrivă o abţinere
Sănătatea – între umilinţa oamenilor şi neputinţa Ministerului Sănătăţii38 senatori PSD+PC, 2 senatori PNL14.9.201020.9.2010Respinsă Pentru moţiune – 53, Împotriva moţiunii – 61, Abtineri 3
„Guvernanţi, opriţi umilirea pensionarilor şi militarilor români!”36 senatori PSD-PC, 2 senatori PNL28.4.20103.5.2010Respinsa Pentru motiune-49 Impotriva motiunii-65 Abtineri-0
Transporturile din Romania trase pe dreapta de guvernarea cu aceeasi orientare37 senatori PSD+PC; 1 senator PNL7.4.201012.4.2010Respinsa Pentru motiune-47 Impotriva motiunii-65 Abtineri-1
Educaţia-de la supravieţuire la colaps23 senatori PNL, 18 senatori PSD31.3.20107.4.2010Respinsa Pentru motiune-51 Impotriva motiunii-65 Abtineri-0
Guvernarea PDL-PSD=reinstaurarea administratiei autoritarea FSN28 senatori PNL, 9 senatori UDMR15.6.200922.6.2009Respinsa Pentru motiune-28 Impotriva motiunii-71
Demnitatea Armatei Române – călcată în picioare de ministrul 0,2 %    28 senatori PNL, 9 senatori UDMR10.6.200915.6.2009Respinsa Pentru motiune-33 Impotriva motiunii-73
Obiectul MoţiuniiIniţiatoriData depunerii MoţiuniiData dezbaterii MoţiuniiRezultatul votului
„Gabriel Oprea trebuie să plece! Fără coloană oficială”membri ai Grupului Parlamentar PNL şi senatori neafiliaţi4.11.201510.11.2015retrasa de pe ordinea de zi in urma demisiei cu data de 6.11.2015 a lui Gabriel Oprea din funcţia de vicepremier pentru securitate naţională precum şi din cea de ministru al administraţiei şi internelor (şedinţa Biroului permanent al Senatului din 9 noiembrie 2015)
„Gabriel Oprea, demis pentru sfidare, aroganţă, abuz şi dispreţ în exercitarea funcţiei publice.”membri ai Grupului Parlamentar PNL şi senatori neafiliaţi27.10.2015 RETRASA DE INITIATOR 02.11.2015
„Transporturile sub guvernarea PSD sau drumurile care nu duc nicăieri”membri ai grupului PNL8.9.201515.9.2015Respinsă  ( voturi pentru moţiune: 56, împotriva moţiunii: 78, abţineri:6)
„S.O.S.: Sănătatea în România lui Ponta respiră artificial! Românii mor cu zile!”Senatori ai Grupului Parlamentar PNL27.5.20152.6.2015respinsă ( voturi pentru moţiune: 56, împotriva moţiunii: 84, abţineri: 1)
„Să oprim jaful! Agricultura ţării şi peste 1 milion de fermieri se zbat între secera lui Daniel Constantin şi ciocanul lui Victor ponta!”senatori ai Grupului Parlamentar PNL19.5.201526.5.2015Respinsă  (prezenţi 130;voturi pentru moţiune 43; împotriva moţiunii: 84; abţineri 2; nu au votat:1)
„Avem 3,7 milioane de motive pentru a cere demisia ministrului Muncii: Copiii României şi alocaţia lor de 42 lei”senatori ai Grupului Parlamentar PNL11.5.201518.5.2015respinsă (prezenti: 146, voturi pentru moţiune: 56, împotriva moţiunii: 82, abţineri: 6, nu au votat: 2)
“Guvernul Ponta este incapabil să scrie după dictare”senatori ai Grupurilor parlamentare PNL si PDL18.6.201423.6.2014respinsă (voturi pentru moțiune: 48, voturi împotrivă: 80, abţineri: 2)  
Obiectul MoţiuniiIniţiatoriData depunerii MoţiuniiData dezbaterii MoţiuniiRezultatul votului
Opriți-o pe ”Doamna în negru” de la Ministerul Șomajului și Prăbușirii SocialeVezi Iniţiatori3.6.20209.6.2020Admisă DA NU AB 76 28 0
Democrația românească în derivă, cu Vela ruptă, în timp de pandemieVezi Iniţiatori19.5.202026.5.2020Admisă DA NU AB 65 25 5
Lenea, minciuna și incompetența ministrului OrosVezi Iniţiatori12.5.202018.5.2020Admisă DA NU AB 68 32 5
Guvernare PNL – numele tău este AUSTERITATEsenatori si deputati apartinand Grupului parlamentar al PSD2.12.20199.12.2019Admisă DA NU AB 59 56 2
26 mai vă cere demisia, domnule Meleşcanu!senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale USR şi PNL3.6.201911.6.2019Respinsă DA NU AB 37 69 0
Eugen Teodorovici – românii îţi cer să demisionezimembri ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi membri ai Grupului parlamentar al Uniunea Salvaţi România8.4.201915.4.2019Respinsă DA NU AB 27 70 9
Justiţia – victimă sigură în mâinile lui Toadermembri ai Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi membri ai Grupului Parlamentar Uniunea Salvaţi România1.4.201915.4.2019BP – 03.05.2019 (retrasă de pe ordinea de zi ca urmare a demisiei ministrului Tudorel Toader)
„Turism de România: Un ministru incompetent şi o ţară fără brand!”senatori membri ai Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi membri ai Grupului Parlamentar al Uniunii Salvați România28.11.20185.12.2018Respinsă DA NU AB 40 76 0
”România sub orânduirea PSD – rușinea Europei la infrastructura de transport”membri ai Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal și membri ai Grupului Parlamentar Uniunea Salvați România26.9.20182.10.2018Respinsă DA NU AB 40 64 8
„Daniel Andrușcă, piesă de mobilier în minister. Incompetența falimentează România!”membri ai Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal și ai Grupului Parlamentar Ununea Salvați România11.6.201818.6.2018Respinsă DA NU AB 37 70 9
„PSD vinde locurile în Universități clientelei sale politice”membri ai Grupului Parlamentar al Uniunii Salvați România și membri ai grupului parlamentar al Partidului Național Liberal7.5.201814.5.2018Respinsă DA NU AB 35 71 0
„Absorbţia banilor comunitari – o catastrofă marca PSD-ALDE”membri ai Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi membri ai Grupului Parlamentar Partidul Mişcarea Populară4.4.201810.4.2018Respinsa DA NU AB 40 72 1
„Finanțista” ministrului Mișa, un film prost despre faliment, cu acces gratuit-initiata de senatori apartinand grupurilor parlamentare ale PNL, USR si PMPsenatori apartinand grupurilor parlamentare ale PNL, USR si PMP31.10.20176.11.2017Respinsă DA NU AB 33 68 8
„România fără educație de calitate este o Românie săracă!” initiata de senatori apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL si USRsenatori apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL si USR12.9.201718.9.2017Respinsă DA NU AB 41 68 9

    BIBLIOGRAFIE

 1. Muraru, E.S.Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, vol.I-II, ed. a XV-a, Ed. C.H. Beck, 2016
 2. Șt. Deaconu, Instituții Politice , ed. a IV- a , Ed. C.H. Beck             București, 2020
 3. Constituția României
 4. Regulament din 2005 Regulamentul Senatului – Republicare Dată act: 24-oct-2005
 5. https://www.senat.ro/
 6. DECIZIE CCR nr. 148 din 21 februarie 2007 asupra sesizării privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 157 alin. (2) din Regulamentul Senatului

Articol realizat de Anghel Eric Andrei, student în anul IV la Facultatea de Drept, Universitatea București.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment