O Decizie CCR Schimbă Consiliul de Mediere

În ziua de 4 decembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.3 din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.3 din Legea mentionata, conform cărora „Dispoziţiile art.17 alin.(4) şi ale art.18 alin.(1) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi”, sunt neconstituţionale, întrucât încalcă dispozițiile art.15 alin.(2) din Legea fundamentală care consacră principiul neretroactivității legii civile.

Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentațiile reținute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate, pe larg, în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ca urmare a acestei decizii, președintele Uniunii mediatorilor bancari a anunțat încetarea calității de membru al Consiliului de mediere a unui numar de 9 mediatori, considerând că cei in cauza au sfidat Constituția, prelungindu­si mandatul in exercițiu de la doi la patru ani, netinând cont de voința mediatorilor.

Related articles