Organizarea concursului de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României

În conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 8/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1371/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, publicat în Monitorul Oficial nr. 655/26.08.2016, Ministerul Afacerilor Externe organizează un concurs pentru ocuparea a 50 de posturi diplomatice.
Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită ca urmare a promovării concursului de admitere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare; se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare; nu face parte din partide politice; a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză; are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni; nu este incompatibilă cu dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României.

Descrierea posturilor, cerinţele specifice pentru ocuparea acestora, după caz, și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici:

domeniul afaceri europene, profilul „politici și instituții europene” – 15 posturi;
domeniul afaceri europene, profilul „drept și contencios UE” – 4 posturi;
domeniul afaceri politice, strategice și globale – 10 posturi;
domeniul juridic, profilul „drept internațional” – 6 posturi;
domeniul juridic, profilul „drept intern” – 3 posturi;
domeniul consular – 10 posturi;
domeniul asistență pentru dezvoltare – 2 posturi.

Regulamentul de concurs, bibliografia (generală și specifică) şi toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secţiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”, precum și la avizierul instituției.
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, prin intermediul formularului de înscriere care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea Carieră – „Oportunităţi de angajare”, în perioada 2 – 11 septembrie 2016.
Condiţiile tehnice, instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic și modelele de cerere tip, curriculum vitae și declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale vor fi publicate pe pagina de internet a MAE (www.mae.ro), precum şi la avizierul MAE, în timp util, în condițiile Regulamentului de concurs.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-4311765.

Sursa: mae.ro

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment