Prezența avocatului în recurs nu mai este obligatorie

CCR a hotărât, printr-o decizie data în 17 septembrie că prevederile din Codul de procedura civilă, confrom cărora în redactarea cererii de recurs, exercitarea și susținerea recursului, părțile trebuie să fie obligatoriu asistate de un avocat, sunt neconstituționale.

Astfel, justitiabilii au acum oportunitatea de a formula singuri recurs în instanță, motivul care a stat la baza deciziei curții fiind sumele de bani prea mari ce trebuie plătite de părți pentru a avea acces la această fază procesuală. Se arată că, deși accesul la justiție nu este gratuit, principiul care trebuie să guverneze este cel al proporționalității. Acesta este încălcat însă și duce astfel la imposibilitatea practică de exercitare a acestui drept fundamental. Curtea motivează  afirmând că  “astfel, condiționarea exercitării căii de atac de încheierea, în mod obligatoriu, a unui contract de asistență judiciară, drept condiție de admisibilitate a recursului, impune în sarcina individului atât condiții excesive pentru exercitarea căii de atac a recursului, cât și costuri suplimentare și semnificative în raport cu cheltuielile efectuate de cetățean pentru plata serviciului justiției.”

Curtea a apreciat că dispozițiile criticate transformă liberul acces la justititie și dreptul la apărare în drepturi iluzorii, lucru  care este evident în contradicție cu prevederile constituionale și cu cele ale Convenției europene, “statul fiind ținut să acorde oricărei persoane toate facilitățile rezonabile de drept și de fapt, pentru a accede la instanță.”

 

Related articles