Procedura în fața instanței, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției – Neconstituțională

În data de 7 aprilie 2015, Curtea Constituțională a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.488 alin.(1), (2), (3) şi (4) şi ale art.484 alin.(2) din Codul de procedură penală, dispoziţii care au următorul conţinut:

Art. 488 alin.(1), (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală: „(1) Împotriva sentinţei pronunţate potrivit art. 485, procurorul şi inculpatul pot declara apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Împotriva sentinţei prin care acordul de recunoaştere a fost admis, se poate declara apel numai cu privire la felul şi cuantumul pedepsei ori la forma de executare a acesteia.

(3 ) La soluţionarea apelului se citează inculpatul.

(4) Instanţa de apel pronunţă una dintre următoarele soluţii:

  1. a) respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;
  2. b) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost admis numai cu privire la felul şi cuantumul pedepsei sau la forma de executare a acesteia şi pronunţă o nouă hotărâre, procedând potrivit art. 485 alin. (1) lit. a), care se aplică în mod corespunzător;
  3. c) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost respins, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, dispoziţiile art. 485 alin. (1) lit. a) şi art. 486 aplicându-se în mod corespunzător.”;

Art.484 alin.(2) din Codul de procedură penală: „(2) Instanţa se pronunţă asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei prin sentinţă, în urma unei proceduri necontradictorii, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi a părţii civile, dacă este prezentă.”

În urma deliberărilor, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.488 alin.(1)-(4) din Codul de procedură penală, precum și soluția legislativă care exclude partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente de la audierea în faţa instanţei de fond cuprinsă în art.484 alin.(2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

Curtea a constatat că reglementarea cuprinsă în art.488 alin.(1)-(4) din Codul de procedură penală încalcă dispoziţiile din Constituţie referitoare la egalitatea în fața legii, accesul liber la justiție, dreptul la apărare, folosirea căilor de atac, întrucât:

– exclude partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente de la dreptul de a formula apel împotriva unei sentinţe prin care instanţa se pronunţă cu privire la acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi de a fi citate la soluţionarea apelului;

– limitează motivele pentru care participanţii la procesul penal pot formula apel împotriva unei asemenea sentinţe;

– limitează soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor care au sesizat Curtea Constituțională.

 

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment