Proiect de lege nr. 122/2015 privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative

În data de 15 decembrie a anului în curs, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege ce vizează modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, proiect ce a fost adoptat încă de acum 5 ani de către Senat.

Prin această lege, ce urmează a fi promulgată de către Parlament, se dorește modificarea art. 55 alin. (1), art. 58 alin. (1) și a art. 70 din Legea nr. 24/2000, dar și adăugarea unor trei noi articole care precedă art. 70. Modificarea adusă primului alineat al art. 55 vizează dispozițiile finale ale unui act normativ, în conținutul acestora intrând măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ respectiv, data intrării în vigoare a acestuia și implicațiile asupra altor acte normative, precum abrogări, modificări sau completări. Modificarea art. 58 alin. (1) are în vedere diferitele evenimente legislative ce pot interveni după intrarea în vigoare a unui act normativ; modificarea, abrogarea, abrogarea sau suspendarea acestuia. Însă, comparativ cu art. 55 alin. (1), legiuitorul oferă o mai largă sferă de interpretare prin sintagma „sau altele asemenea”.

Noile dispoziții ale art. 70 fac referire la republicarea actului normativ, care va avea loc la aceeași dată cu publicarea actului normativ de modificare și/sau completare. În continuarea sa, cele noi trei articole adăugate privesc dispozițiile comune republicării actelor normative, republicarea legilor și republicarea actelor normative ale Guvernului.

În ceea ce privește modificările aduse Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, acestea sunt aduse art. 15 care menționează expres că republicarea actelor normative se face potrivit Legii nr. 24/2000.

Noile dispoziții aduse de modificările mai sus analizate vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022, urmând ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, cele două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Consiliul Legislativ să își organizeze câte o structură proprie de specialitate pentru republicarea actelor normative.

Pentru a putea vedea în întregime forma proiectului de lege adoptat de către Camera Deputaților, dar și de către Senat, accesați următorul link: 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14664

Descriere realizată de către Alice Ana Maria Lungu, studentă în anul II, Facultatea de Drept, Universitatea București.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment