Propunere legislativa privind legea contenciosului administrativ adoptata astazi de Senat

Plenul Senatului a adoptat, marţi, 3 iulie 2018, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 554/2004 a contenciosului administrativ şi a altor acte normative, propunerea urmând a fi transmisă spre promulgare.

Propunerea legislativă a fost iniţiată de preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, alături de un număr de 21 de senatori şi deputaţi PSD, având în vedere durata excesivă de soluţionare a cauzelor în materia contenciosului administrativ, cu consecinţe economice importante asupra unor instituţii publice sau agenţi economici, afectarea unor drepturi ale angajaţilor, precum şi supraaglomerarea instanţelor de judecată învestite cu soluţionarea acestui tip de cauze.

Activitatea instanţelor este astăzi dominată de materia contenciosului administrativ, care reprezintă aproximativ 30% din activitate la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel şi aproape 40% din activitatea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit Raportului privind starea justiţiei pentru anul 2016:

„În materia contenciosului administrativ şi fiscal, în anul 2016 numărul cauzelor nou intrate a fost de 139.407 de dosare, cu 23.713 de dosare mai mult decât în 2015 ceea ce reprezintă o creştere cu 20,5%”, se arată în Raportul privind starea justiţiei din anul 2016.

Această tendinţă de creştere s-a menţinut ca tendinţă generală.

„Comparativ, în anul 2008 erau înregistrate pe această materie 44.227 de cauze nou create. Cu toate acestea creşterea înregistrată în anul 2016 faţă de anul 2008 a fost cu 95.180 de dosare ceea ce reprezintă 215,21 %”, se mai arată în raportul menţionat.

Modificările propuse la Legea 554/2004 au avut în vedere şi următoarele argumente:

1. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia contenciosului administrativ încărcătură mare de cauze pe complet de judecată a determinat ca între data sesizării instanţei şi data acordării primului termen de judecată sa treacă o perioadă medie de 2 ani, fiind o ingerinţă în dreptul justiţiabilului – instituţie publică sau cetăţean – la soluţionarea în termen rezonabil a cauzei sale.
Diversitatea de litigii cu care este învestită în calea de atac Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu justifică întotdeauna competenţa de soluţionare specială, cum sunt cauzele privind corecţii financiare cu valori de aproximativ 1.000 de lei, care se soluţionează în ani.

2. La nivel de tribunale – instanţa de fond de drept comun în materia contenciosului administrativ -, numărul de dosare nou intrate în anul 2016 în această materie reprezintă 28,7% din numărul total de dosare nou intrate, în timp ce numărul total de dosare nou intrate în materie civilă reprezintă 15,9%, iar în materia litigiilor cu profesionişti reprezintă 12,4%.

Ca urmare, în dosarele din această materie trecea o perioada îndelungată între depunerea cererii şi momentul începerii judecăţii, care ajungea până la un an la instanţele de drept comun. La acest termen se adăuga durata procedurilor judiciare – dezbateri, incidente procedurale, soluţii, motivări, căi de atac, eventuale rejudecări -, un dosar putând dura 4 – 5 ani, fără procedură de executare a hotărârii.

Având în vedere că actul administrativ se pune în executare de îndată, iar contestarea sa nu suspendă această executare, situaţia de mai sus afecta în substanţa sa accesul cetăţeanului la justiţie şi dreptul de rezolvare a problemei litigioase într-un termen rezonabil.

În consecinţă, a fost necesară adoptarea de modificări legislative care să aibă următoarele efecte:
– să reducă durata de soluţionare a dosarelor;
– să creeze premisele legale ale respectării în mod real a dreptului de acces la instanţă;
– să elimine acele mecanisme procedurale ce generează mari întârzieri fără a aduce un beneficiu procesual care să le justifice.

3. Un ultim argument care a justificat iniţierea proiectului de modificare a Legii 554/2004 a fost necesitatea punerii acesteia în acord cu deciziile Curţii Constituţionale pronunţate în materie şi corelarea prevederilor acestora cu modificările care au intervenit la Codul de procedură civilă.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!