Se înființează Institutul Național de Criminologie

Ministerul Justiției a publicat pe site-ul său Proiectul de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Proiectul este supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Potrivit textului Proiectului, Institutul Național de Criminologie va fi un organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Justiției, având sediul în București și fiind finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Scopul său constă în asigurarea, pe baze științifice, a prevenirii și controlului criminalității.

Atingerea acestui scop se va realiza prin îndeplinirea unor atribuții precum organizarea de activități de cercetare și evaluare a criminalității din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen și a formelor sale de manifestare ori realizarea de analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele și evoluția criminalității, pe care le prezintă Ministerului Justiției în vederea luării unei decizii corecte, argumentate științific, de politică penală și penitenciară.

Îndeplinirea acestor atribuții va reveni personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcționari publici şi personal contractual.

Pentru a consulta și descărca documentul, click aici.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment