Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţelor împotriva Femeilor

ABC Juridic salută marcarea, la 25 noiembrie, a Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Violenţelor împotriva Femeilor, alături de toţi cei care preţuiesc valorile reprezentate de această zi.

Violenţa în familie şi violenţa împotriva femeii reprezintă o problemă universală, care este prezentă în toate ţările lumii, indiferent de gradul lor de dezvoltare, manifestându-se la nivelul tuturor segmentelor societăţii.

Violenţa în familie reprezintă un fenomen grav care afectează drepturile fundamentale ale omului la viaţă, siguranţă, libertate, demnitate, integritate fizică şi psihică şi care impune eforturi susţinute, pe termen lung, din partea autorităţilor, în materie de prevenire şi combatere.

Nivelul de informare a societăţii româneşti pe această temă a crescut în ultimii ani, ca urmare a acţiunilor întreprinse de autorităţi şi de organizaţiile neguvernamentale active în domeniu (ex. campanii de educare a publicului, distribuirea de materiale informative, dezvoltarea unor programe de asistenţă şi servicii destinate victimelor, ş.a.).

Pentru a răspunde obiectivului central, cel al egalităţii între femei şi bărbaţi la toate nivelurile, Guvernul României a adoptat cea de a doua Strategie naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi Planul său de acţiune.  Printre ariile de intervenţie ale Strategiei şi principalele obiective aferente acestora se numără şi violenţa de gen, mai precis combaterea acestui fenomen, inclusiv la locul de muncă.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles