Abrogarea articolului privind “Presiunile asupra justiției”, constituționala

Așa cum se arată într-un comunicat din data de 4 noiembrie, CCR a respins obiecția de neconstituționalitate, ridicată de președintele țării, având ca obiect dispozițiile Legii pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, ca neîntemeiată în raport de criticile formulate.

Articolul 276 vorbește despre ipoteza presiunilor asupra justiției, prevăzând că “fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.

Acest articol a creat numeroase controverse, fiind în cele din urmă inițiată o lege de abrogare a acestuia, pe considerentele că libertatea de exprimare primează în astfel de situații. Curtea a întărit acest lucru, motivele pentru care a decis asta urmând să fie prezentate în cuprinsul deciziei.

Related articles