ANAF completează informațiile din formularul „Adeverință de venit”

ANAF propune includerea în formularul „Adeverință de venit” a informațiilor privind veniturile brute realizate din salarii obținute pentru creare de programe pentru calculator, pentru  cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică, din pensii mai mici decât plafonul de impozitare și din salarii obținute de persoanele fizice cu dizabilități grave sau accentuate. ”Adeverința de venit ” este documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, înregistrate în evidența fiscală pe baza declarațiilor depuse de acestea și/sau de către terți.

        În vederea aplicării unitare, de către organele fiscale, a dispozițiilor legale privind eliberarea adeverinței de venit pentru persoane fizice, precum și pentru creșterea operativității procesului de administrare, a fost propus proiectul de ordin, pentru:
– aprobarea modelului și conținutului formularelor „Adeverințã de venit” și „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit”;
– actualizarea și aprobarea procedurii privind completarea formularului ”Adeverințã de venit”.
               
        Totodată, va fi abrogat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.193/2009 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Adeverință de venit” și „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit” pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 24 februarie 2009.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment