ANAF propune actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate în România, de persoanele impozabile stabilite în alte state membre UE

Pentru a obține o rambursare a TVA achitate în România, persoana impozabilã care nu este stabilitã în România, dar este stabilita și înregistratã în scopuri de TVA  in alt stat membru al Uniunii Europene, poate adresa pe cale electronicã o cerere de rambursare pe care o înainteazã statului membru în care este stabilitã, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de cãtre  acesta. Solicitarea de rambursare este analizata de catre  Administrația fiscalã pentru contribuabili nerezidenți  din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

Comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare, în situația în care nu sunt necesare informații suplimentare pentru soluționarea acesteia. În ipoteza în care organul fiscal solicitã informații suplimentare, termenul de soluționare se poate prelungi pânã la cel mult 8 luni de la data primirii cererii, în condițiile legislației fiscale europene, astfel cum a fost transpusã prin prevederile legale naționale (Hotãrârea Guvernului nr.1/2016, cu modificãrile și completãrile ulterioare).

Actualizarea procedurii de rambursare, existente încã din anul 2010 (Ordinul preeșdintelui Ageniței Naționale de Administrare Fiscalã nr.4/2010), este necesarã ca urmare a  renumerotãrii articolelor din Codul fiscal prin Legea nr.227/2015, din Codul de procedurã fiscalã prin  Legea nr.207/2015 și a punctelor din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin Hotãrârea Guvernului nr.1/2016.În acest sens, s-a întocmit „Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã formulate de cãtre persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt  stat membru al Uniunii Europene”.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi adapteaza, in continuare, procedurile de administrare a veniturilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.
Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment