Asociația Judecătorilor Administrativi Europeni

Asociația Judecătorilor Administrativi Europeni (AEAJ) este o organizație înființată în anul 2000, care s-a format din dorința de a încuraja protecția juridică a individului împotriva violenței publice, legalitatea acțiunilor administrative și, prin urmare, conceptele de libertate și justiție în Europa.

AEAJ cuprinde asociații naționale, reprezentând judecători specializați în drept administrativ din statele membre ale Uniunii Europene, precum și membri individuali din acele țări în care nu există astfel de asociații. În prezent, 17 sindicate administrative naționale ale judecătorilor s-au alăturat Asociației Judecătorilor Europeni administrative.

Asociația Judecătorilor Administrativi Europeni are următoarele obiective:

 • avansarea căilor de atac pentru persoane fizice în raport cu autoritatea publică în Europa;
 • promovarea legalităţii actelor administrative, contribuind astfel la promovarea conceptelor de libertate și justiție europeană;
 • respectarea culturilor juridice din diferitele state membre ale Uniunii Europene;
 • extinderea cunoștințelor legale de atac în materie administrativă între judecătorii specializați în drept administrativ din Europa și, în acest scop, de a avea un schimb intens de informații privind legislația pertinentă și jurisprudență;
 • consolidarea poziției de judecător administrativ din Europa;
 • promovarea intereselor profesionale ale judecătorilor specializați în drept administrativ la nivel național și european;

Aceste obiective sunt urmărite în special prin următoarele mijloace:

 • apărarea intereselor judecătorilor administrativi europeni vis-à-vis de instituțiile Uniunii Europene și ale Consiliului Europei;
 • organizarea de reuniuni ale judecătorilor;
 • publicarea unui buletin informativ pentru membrii Asociației.

În ceea ce priveşte conducerea, Asociaţia este compusă din două corpuri executive, Adunarea Generală şi Consiliul, format din președinte și patru vicepreședinți, un trezorier, un secretar general și auditori. În prezent, funcţia de preşedinte este ocupată de Edith Zeller din Austria.

Cât despre funcționare, Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară sau extraordinară în fiecare an sau cel puțin o dată la doi ani, în timp ce Consiliul se întrunește în funcție de necesități, cel puțin o dată pe an.

De asemenea, există patru grupuri de lucru, împărţite pe:

 1. Independența și eficiența contenciosului administrativ
 2. Dreptul mediului
 3. Legea impozitării
 4. Azil și legea de imigrare

Asociația este preponderent activă în formarea judiciară internațională. Printre cele mai importante aspecte pentru care Asociația Judecătorilor Administrativi Europeni a militat sunt următoarele:

 • Costurile pentru formarea judiciară (în special la nivel internațional) nu ar trebui să fie efectuate de către judecătorii înșiși. În caz contrar, cei din țările cu salarii mici ar fi excluşi de la orice de formare și/sau contacte internaționale;
 • Formarea judiciară, la nivel național sau internațional, trebuie să fie considerată drept o parte a atribuțiilor judecătorilor. Aceasta include faptul că activitățile de formare ar trebui să fie văzute ca parte a muncii și, prin urmare, luate în considerare pentru a descoperi sarcina de lucru adecvată pentru un judecător. În caz contrar, judecătorii pur și simplu nu vor avea timp să se alăture activităților de formare;
 • Judecătorii administrativi nu sunt parte a unui sistem ierarhic, dar sunt, în mod individual, independenţi şi competenţi pentru a controla legalitatea administrației. În această funcție intră și obligația de a interpreta, a pune în aplicare și chiar a dezvolta dreptul administrativ de toate nivelurile.

Astfel, judecătorii care sunt membrii în Asociația Judecătorilor Administrativi Europeni au posibilitatea de a avea în mod regulat contacte internaționale, în scopul de a discuta probleme de aplicare a legislației Uniunii Europene, dar şi de a promova obiectivele pentru care aceasta a fost creată.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment