Ce dobândim la naştere şi multă lume nu cunoaşte

Orice persoană, în momentul naşterii, pentru a putea avea drepturi şi obligaţii civile, dobândeşte capacitate de folosinţă, fapt consacrat şi de articolul 34 din Codul Civil.
Ceea ce trebuie reţinut în legătură cu acest lucru este că o persoană fizică nu poate renunţa la capacitatea de folosinţă. Începutul capacităţii de folosinţă este dat de momentul naşterii persoanei şi aceasta încetează odată cu moartea persoanei respective( articolul 35 din Codul Civil). De la această regulă există însă şi o excepţie stabilită de articolul 36 C. Civil, este vorba despre principiul infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur (copilul conceput este considerat că există, ori de câte ori este vorba despre drepturile sale). Este vorba despre aşa-zisa capacitate de folosinţă anticipată pe care un copil conceput ( încă nenăscut) o dobândeşte cu condiţia de a se naşte viu, însă acest principiu o să fie explicat pe larg în alt articol.

Ce este capacitatea de exerciţiu?
Dacă toată lumea care capacitate de folosinţă, nu orice persoană are capacitate de exerciţiu.
Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea unei persoane de a încheia singură acte juridice.
Sub acest aspect, se întâlnesc trei categorii de persoane:
– persoane cu capacitate de exerciţiu deplină ( capacitatea de exerciţiu deplină se dobândeşte la majorat).
– persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă( este cea pe care o au minorii între 14 şi 18 ani).
– persoane lipsite de capacitate de exerciţiu ( persoanele care nu au îndeplinit vârsta de 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească).

Se poate dobândi capacitatea de exerciţiu şi înainte de 18 ani?
Articolele 39 şi 40 din Codul Civil ne pot lămuri cu privire la acest aspect. Persoanele care se căsătoresc înainte de a împlini vârsta de 18 ani dobândesc, prin căsătorie, capacitate deplină de exerciţiu. O altă modalitate este aceea în care instanţa de tutelă, pentru motive temeinice, poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu.

Cum putem pierde capacitatea de exerciţiu:
– încetarea capacităţii de exerciţiu are loc odată cu încetarea capacităţii de folosinţă, adică la moartea persoanei.
– prin punerea sub interdicţie judecătorească
– faţă de minorul de rea-credinţă, prin anularea căsătoriei mai înainte ca persoana să împlinească 18 ani( în acest caz are loc o încetare temporară a capacităţii depline de exerciţiu, respectiva persoană revenind la capacitatea restrânsă de exerciţiu, dar numai până la împlinirea vârstei de 18 ani).

Titus Gîrbea

Titus- Constantin Gîrbea este co-fondator al proiectului "ABC Juridic" şi student al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Related articles