Ce schimbări va aduce Noul Cod fiscal?

Pe data de 18 februarie 2015 a fost publicat proiectul de lege privind Noul Cod fiscal.

Noul Cod fiscal are în vedere numeroase obiective, dintre care două principale au fost şi menţionate în cadrul expunerii de motive: „asigurarea echilibrului intereselor creditorilor şi debitorului în procedură şi eficientizarea procedurii, care să conducă, implicit, la reducerea duratei procedurii şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor”. Printre altele, se urmărește armonizarea legislaţiei în domeniu și crearea unui corp bazat pe o viziune integratoare.

De asemenea, proiectul a preluat prevederile legale actuale de transpunere a Directivei Uniunii Europene nr. 2001/24/CE a Parlamentului European și Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 125 din data de 5 mai 2001.

Încercarea din spatele acestei iniţiative legislative, poate cea mai importantă, este aceea de a „relaxa” fiscalitatea. Astfel, se prevede reducerea TVA-ului la o cotă fixă de 20% din ianuarie 2016 și 18% din 2018, precum și  cotă separată de 9% pentru alimentele de bază, care va fi aplicată începând cu anul 2016.  Impozitul pe venit se va reduce la 14%, se va desființa impozitul pe dividende, precum şi impozitul pe construcții speciale.

Având în vedere că în domeniul insolvenței, prima reglementare în materie (Legea nr. 64/1995) a cunoscut importante și numerase modificări și completări, este normal ca legislația să se adapteze noilor realități și să corespundă nevoilor contribuabililor, lucru care se urmărește în acest Nou Cod fiscal.

În expunerea de motive, capitolul de schimbări preconizate cuprinde următoarele mențiuni: egalizarea regimului deschiderii procedurii în cazul concursului dintre cererea debitorului și a creditorului (la 10 zile de la depunerea cererii debitorului), instituirea unei valori-prag și pentru debitor, aceeași cu cea stabilită pentru creditor (40.000 de lei), acordarea unui termen pentru plată creanței creditorului declanșator, introducerea unei super-priorități pentru finanțările acordate în timpul procedurii, introducerea unui criteriu suplimentar pentru aprobarea planului (30% din totalul masei credale), judecarea acțiunilor incidentale în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de procedură civilă, înlocuirea termenului de continuare a procedurii cu un termen administrativ de control, introducerea posibilității judecătorului sindic de a debloca anumite situații atunci când creditorii nu sunt activi în procedură etc.

Acest proiect a fost trimis pe data de 25 martie (conform art. 73 coroborat cu art. 75 din Constituția României) Camerei Senatului care va dezbate în procedură de urgență.

 

Related articles