CEDO. Menținerea legăturilor cu rudele după momentul adopției. Cauza Bogonovsovy contra Rusiei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că încălcarea dreptului unui bunic de a avea legături cu nepoata sa care a fost adoptată de o altă familie reprezintă o încălcare a dreptului la viață de familie expres prevăzut în art. 8 din Conventie.

Cauza poate fi consultată în integralitate prin descărcarea unui pdf de pe site-ul CEDO: https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6346648-8304284%22]}

De asemenea, dispozițiile relevante ale problemei de drept pot fi lecturate accesând următorul link: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/romanian

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment