Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României Revizuire

Hotărârea din 3 Martie 2020 în Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României
– Revizuire (Cererea nr. 19.788/03 și alte 18 cereri) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 870 din 24 septembrie 2020. Hotărârea din 3 Martie 2020 în Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României revizuiește Hotărârea din data de 26 februarie 2019 în Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României, publicată în Monitorul Oficial nr. 816 din din 8 octombrie 2019, în cadrul căreia Curtea a decis restituirea proprietăților naționalizate reclamanților sau, în lipsa acestora, despăgubirea monetară a reclamanților de către statul pârât.
Cererea de revizuire a hotărârii fost solicitată de către Guvernul român, acesta nefiind în măsură să execute hotărârea, dat fiind decesul reclamantului P.N.A. înainte de pronunțarea hotărârii.
Curtea decide, în unanimitate, să revizuiască hotărârea sa din data de 26 februarie 2019, în măsura în care aceasta privește cererile formulate în temeiul art. 41 din Convenție de către reclamantul decedat, domnul P.N.A., și hotărâște, în consecință, următoarele:

 1. statul pârât trebuie să platească în solidar doamnei E.A.
  (moștenitoarea reclamantului P.N.A.) și celorlați reclamanți din Cererea
  nr. 36.384/03 (doamnei D.Ș., domnului T.P.M. si doamnei I.V.O.) în
  termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, conform art.
  44§ 2 din Convenție, sumele indicate în anexa hotărârii, pentru prejudiciul
  material, prejudiciul moral și cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce
  poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite în moneda
  națională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății;
 2. de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății,
  aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu
  rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca
  Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade,
  majorată cu trei puncte procentuale.

Analiză făcută de Oana Făgăraș

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment