Comisia Europena – decizii recente privind acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor

Decizii recente ale Comisiei Europene privind acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor

La data de 22 iulie 2016, în cadrul ciclului decizional lunar privind acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), Comisia Europeană a decis

  • clasarea a patru acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de comunicare a măsurilor naționale de transpunere pentru:
  1. Directiva delegată 2015/573/UE de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din senzorii din clorură de polivinil utilizați în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro;
  2. Directiva delegată 2015/574/UE de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul folosit în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară;
  3. Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor;
  4. Directiva 2015/413/UE de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.
  • Continuarea unei acţiuni prin emiterea avizului motivat şi, astfel, iniţierea ultimei etape a fazei precontencioase. Respectiva acţiune priveşte necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/60/UE privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
  • Sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene într-o acțiune privind neîndeplinirea obligațiilor de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare).

Din totalul de 534 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate începând cu data de 01.01.2007, 475 au fost clasate de Comisia Europeană în faza precontencioasă, iar 6 au fost soluţionate în faza contencioasă. În prezent, sunt în curs 53 de acţiuni, dintre care 52 în faza precontencioasă şi o acţiune în faza contencioasă.


Sursa: mae.ro

Alexandru Bratosin

Alexandru BRATOSIN este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti si administratorul sectiunii economice de pe ABC Juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment