Entitate de Soluţionare Alternativă a Litigiilor – SAL-Fin

SAL-Fin, entitate de Soluţionare Alternativă a Litigiilor, şi-a început oficial activitatea din data de 19.07.2016 în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

SAL-Fin are misiunea de a organiza şi de a gestiona soluţionarea extrajudiciară a litigiilor apărute între consumatori si entităţile supravegheate de către ASF. În cazul în care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de partea care le solicită.

De asemenea, un alt avantaj pentru consumator îl reprezintă timpul de soluţionare care este, de regulă, mai scurt decât în cazul căilor judiciare. Consumatorul poate alege fie procedura prin care i se impune o soluţie, fie procedura prin care soluţia dată de conciliator este impusă ambelor părţi.

Operaţiunile de soluţionare vor fi realizate prin intermediul membrilor corpului de conciliatori, experţi total independenţi, cu experienţă în domeniul financiar non-bancar, în mod echilibrat și într-un termen rezonabil.

Consumatorii pot accesa procedurile de soluţionare alternativă, doar dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze disputa direct cu societatea în cauză. Această condiţie are rolul de a asigura existenţa bunei-intenții în rezolvarea amiabilă a litigiului dintre cele doua parţi.

Entităţile autorizate, reglementate, supravegheate și controlate de către ASF, după caz, au obligaţia de a informa consumatorul, inclusiv prin publicare pe site-ul propriu, cu privire la dreptul acestuia de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor, potrivit Regulamentului nr. 4/2016 şi OG nr. 38/2015, precum şi cu privire la condiţiile de accesare a procedurilor de soluţionare a litigiilor. Totodată, societăţile trebuie să informeze consumatorii cu privire la faptul că societatea căreia i se pot adresa este SAL-Fin, iar acestea nu pot refuza soluţionarea litigiului prin intermediul SAL-Fin, în cazul în care consumatorul și-a exprimat în mod expres și voluntar această opțiune.

Sursă: http://asfromania.ro/en/

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment