Eroarea comună şi invincibilă

Error communis facit ius

Istoria acestui principiu:

A existat la Roma un sclav pe nume Barbarus Philippus, care, fugind de la stăpânul său, ajunge pretor(magistrat roman cu înalte atribuții judiciare, care adesea guverna o provincie romană, fiind şef al administrației și al poliției ). Mai târziu, originea sa a fost descoperită şi astfel s-a pus întrebarea dacă legile adoptate de acesta ar trebui desfiinţate, deoarece sclavii, potrivit dreptului roman, erau simple bunuri ce intrau în circuitul civil şi nu aveau calitatea de subiecte de drept. Considerând că aceste legi au la bază principii de utilitate generală şi echitate, au rămas în vigoare. Era evident că anularea acestor legi ar fi prejudiciat nenumărate interese private şi ar fi pătat imaginea pretorului, care era reprezentantul statului. Astfel a luat naştere principiul error communis facit ius.

Cum a fost introdus acest principiu în Codul Civil şi ce prevede:
Acest principiu are la bază regula: nemo dat quod non habet ( nu poţi da ceea ce nu ai). Drept dovadă, primul alineat al articolului 17 din Codul Civil arată că: “Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuşi”.
Exemplu: Dacă X crede despre Y că are un anumit drept sau o anumită calitate juridică şi încheie un act cu acesta, instanţa de judecată, ţinând seama de împrejurări, va putea hotărî că actul încheiat în această stare va produce, faţă de cel aflat în eroare ( cazul lui X), aceleaşi efecte ca şi când ar fi valabil, afara de cazul în care desfiinţarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.
O reglementare precisă a acestui principiu o regăsim în articolul 102 din Codul Civil. Astfel, dacă Y întocmeşte acte de stare civilă exercitând în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă (deşi nu are această competenţă), cu respectarea tuturor prevederilor legale, acestea sunt valabile, chiar dacă Y nu avea calitatea de ofiţer de stare civilă, afară de cazul în care beneficiarii acestor acte au cunoscut, în momentul întocmirii lor, lipsa acestei calităţi.

Titus Gîrbea

Titus- Constantin Gîrbea este co-fondator al proiectului "ABC Juridic" şi student al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Related articles