Examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A.

Consiliul de conducere al Institutului Național pentru  Pregătirea si Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) a adoptat miercuri, 21 octombrie, Hotărârea nr. 69 privind examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2015 în cadrul I.N.P.P.A. sau al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Conform actului sus-menționat, examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială, precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiunile anterioare va începe la data de 23 noiembrie 2015 și va presupune două etape:

  • Probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele: Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului și Dreptul European al Muncii;
  • Probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

Referitor la probele orale ale examenului, este de menționat faptul că dezbaterile vor avea la bază caietul de lucrări profesionale întocmit de candidat, caiet ce conține soluționarea în scris a cerințelor impuse pentru lucrările profesionale (cazurile practice) la toate disciplinele. Acesta trebuie depus la sediul I.N.P.P.A. ori al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. până la data de 6 noiembrie 2015.

Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice; fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte. Aceste subiecte vor fi unice, iar examenul se va susține în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 7 decembrie 2015.

Articolul 3 al Hotărîrii 69 stabilește cuantumul taxei pentru examenul de absolvire, 700 de lei, sumă ce va fi plătita în contul I.N.P.P.A. până la data de 19 noiembrie 2015.

Sursă:

www.inppa.ro

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment