Excepțiile de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului privind prelungirea stării de urgență și carantina obligatorie au fost admise de C.C.R.

La data de 25 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale Române s-a pronunțat asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate de către Avocatul Poporului vizând Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Avocatul Poporului a ridicat excepția de neconstituționalitate față de art. 25 alin. (2) din Legea nr.95/2006 și față de art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020, aceste articole vizând obligativitatea măsurilor de carantină, tratament și internare luate prin ordin al Ministerul Sănătății față de cetățeni în situațiile de pandemie sau de urgență privind sănătatea publică internațională.

Curtea a constatat că aceste dispoziții sunt neconstituționale, deoarece nu îndeplinesc elementele de precizie, claritate și prezivibilitate caracteristice normelor juridice și impuse de art. 1 alin. (5) din Constituția României, elemente definitorii pentru practica legislativă cu efecte majore în aplicarea normelor legale.

Curtea stipulează, de asemenea, că aceste dispoziții juridice afectează în mod direct drepturile și libertățile fundamentale umane, precum dreptul la libertate individuală și siguranță, garantat de art. 23 alin. (1) din Constituția României, dreptul la libera circulație pe teritoriul României și în afara ei, garantat de art. 25 din Constituție, precum și dreptul la viață intimă, familială și privată.  

În cererea sa, Avocatul Poporului a ridicat excepția de neconstituționalitate și față de dispozițiile art.4 alin.(3) și (4), art.65 lit.s), ș), art.66 lit.a), b) și c) și art.67 alin.(2) lit.b) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Dispozițiile art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stipulează faptul că introducerea stării de alertă pe cel puțin jumătate din unitățile administrative-teritoriale de pe teritoriul țării se supune spre încuviințarea Parlamentului care se pronunță în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului în termen de 5 zile de la data solicitării de aprobare, Parlamentul putând încuviința măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări.

          În ceea ce privește aceste dispoziții, judecătorii C.C.R. au admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului, întrucât, prin aprobarea de către Parlament a unei hotărâri a Guvernului privind starea de urgență, puterea legislativă se implică în activitatea puterii executive, Parlamentul cumulând funcțiile legislativă și executivă și încalcând principiul separației puterilor în stat garantat de art. 1 alin. (4) din Constituție.

          C.C.R. menționează de asemenea că aceste prevederi legislative duc la crearea unui regim juridic neclar în ceea ce privește hotărârile Guvernului și alterează regimul juridic al acestora ca acte de executare a legii. Acestă situație ridică problema exceptării hotărârilor Guvernului de la controlul judecătoresc și încălcând astfel prevederile art. 21, art. 52 și art. 126 din Constituție care garantează accesul liber la justiție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar.

          În raport cu art.65 lit.s), ș), art.66 lit.a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art.65 lit.s), ș) și t) și art.67 alin.(2) lit.b) în ceea ce privește trimiterile la art.65 lit.s), ș) și t) din Legea nr. 55/2020 în raport cu dispozițiile art. 1 alin.(5) din Constituție, C.C.R. a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului.

          Prin decizia sa, C.C.R. a subliniat faptul că art. 5 din Legea nr. 55/2020 are un număr de 3 alineate, ceea ce duce la o imposibilitate de stabilire a autorităților și insituțiilor publice desemnate de art. 5 alin. (4), lit. g), la care face referire art. 65 lit. s) din Legea nr. 55/2020, precum și la o imposibilitate de definire a ,,construcțiilor, instalațiilor sau amenajărilor, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h)” la care face referire art. 65 lit. ș), fiind cu neputință, în situația dată, să se stabilească elementele constitutive ale contravențiilor stipulate în Legea nr. 55/2020.

          Această neclaritate în redactarea dispozițiilor juridice afectează în mod direct și prevederile legale care fac trimitere la art.65 lit.s) și ș) din lege, respectiv art. 66 lit.a) și b) și art.67 alin.(2) lit.b).

          Urmând același raționament, C.C.R. a declarat că dispozițiile art. 66 lit. c) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) sunt rămase fără obiect întrucât nu există lit. t) a art. 65.

Surse bibliografie:

  1. Comunicatul de Presă al Curții Constituționale Române din data de 25.06.2020, disponibil online la adresa http://www.ccr.ro/download/comunicate_de_presa/Comunicat-de-presa-25-iunie-2020.pdf și accesat la data de 26.06.2020;
  2. Articolul redactat de către Av. Silvia Uscov pentru revista online www.juridice.ro, numit ,, Sesizarea Avocatului Poporului cu privire la neconstituționalitatea Legii nr. 55/2020”, disponibil online la adresa https://www.juridice.ro/683928/sesizarea-avocatului-poporului-cu-privire-la-neconstitutionalitatea-legii-nr-55-2020.html și accesat la data de 26.06.2020;
  3. Articolul redactat de către Cristian Citre, autor la G4media.ro, disponibil online la adresa https://www.g4media.ro/breaking-ccr-guvernul-poate-instaura-si-prelungi-starea-de-alerta-fara-a-avea-nevoie-de-incuviintarea-parlamentului-carantina-si-internarea-obligatorie-instituite-prin-ordin-al-ministrului-sanatat.html și accesat la data de 26.06.2020.
ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment