Hotărârea Senatului în privinta arestării preventive a unui senator: neconstitutională

Printr-un comunicat din data de 6 mai 2015 al Curții Constituționale a României, s-a arătat că aceasta s-a întrunit spre a soluționa sesizarea formulată de un număr de 46 de senatori aparținând unui Grup parlamentar. Sesizarea a avut ca obiect constatarea neconstituționalității hotărârii nr. 32 din 25 martie 2015 a Senatului.

În comunicat se arată că instanța constituțională, cu majoritate de voturi, a constat neconstituționalitatea hotărârii amintite, deoarece legea pe care aceasta s-a întemeiat (legea 96/2006 privind statutul deputaților, art. 24 alin. 4), conținea la data adoptării hotărârii prevederi neconstituționale, prin raportare la art. 76 alin. (2) din Constituție.

Astfel, conform Constituției, toate hotărârile adoptate de camerele Parlamentului, altele decât cele referitoare la regulamentele de funcționare, se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, iar nu cu votul majorității membrilor, așa cum dispunea legea amintită, contrar prevederilor constituționale.

Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Senatului.

Dan N. Munteanu

Dan N. Munteanu este student la Facultatea de Drept a Universității din București. Principala sa preocupare este dreptul civil.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment