ICCJ – interpretarea aplic─ârii legii penale mai favorabile

In baza art. 475 din Codul de procedur─â penal─â, s-a solicitat ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie pronun┼úarea unei hot─âr├óri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept ├«n sensul dac─â „art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretat c─â legea penal─â mai favorabil─â este aplicabil─â, ├«n cazul infrac┼úiunilor s─âv├ór┼čite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost ├«nc─â judecate definitiv ┼či fa┼ú─â de care s-a ├«mplinit prescrip┼úia r─âspunderii penale p├ón─â la data de 20 mai 2014 ├«n interpretarea dat─â art. 5 prin Decizia nr. 2/2014 a ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, ├«ns─â fa┼ú─â de care prescrip┼úia r─âspunderii penale nu este ├«mplinit─â, ├«n interpretarea dat─â aceluia┼či text legal prin Decizia nr. 265/2014 a Cur┼úii Constitu┼úionale.

├Än cazul unui r─âspuns negativ la prima ├«ntrebare, principiul legalit─â┼úii pedepsei permite ca, ├«n situa┼úii precum cea ├«n spe┼ú─â, dup─â revirimentul jurispruden┼úial din 20 mai 2014, s─â se aplice o condamnare ├«n ipoteza ├«n care, la momentul dezbaterilor judiciare r─âspunderea penal─â era prescris─â ┼či participan┼úii la procesul penal nu au avut nicio disput─â asupra acestei chestiuni?”.
├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a observant ca problema de drept cu care a fost sesizat─â instan┼úa suprem─â nu a primit ├«nc─â o rezolvare printr-o hot─âr├óre prealabil─â sau printr-un recurs ├«n interesul legii ┼či nici nu face obiectul unui asemenea recurs.
Reglementând aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, legiuitorul a consacrat în alin. 1 al art. 5 din Codul penal excepţiile de la activitatea legii penale, excepţie făcând legea penală sau contravenţională mai favorabilă.

Prin Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 319 din 30 aprilie 2014, ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ├«n materie penal─â a decis c─â, ├«n aplicarea art. 5 din Codul penal, prescrip┼úia r─âspunderii penale reprezint─â o institu┼úie autonom─â fa┼ú─â de institu┼úia pedepsei, stabilind mecanismul de determinare a legii penale mai favorabile ├«n dou─â etape, urm├ónd ca mai ├«nt├ói s─â se identifice dispozi┼úiile mai bl├ónde cu privire la pedeaps─â din legi succesive, iar apoi s─â se aleag─â legea mai favorabil─â ├«n cazul prescrip┼úiei r─âspunderii penale prin luarea ├«n considerare a tuturor prevederilor incidente din cuprinsul aceleia┼či legi (durata termenului, ├«ntreruperea ┼či suspendarea cursului de prescrip┼úie).
La data de 20 mai 2014 s-a publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├ónei, Partea I, nr. 372, Decizia Cur┼úii Constitu┼úionale nr. 265 din 6 mai 2014, prin care s-a statuat c─â „dispozi┼úiile art. 5 din Codul penal sunt constitu┼úionale ├«n m─âsura ├«n care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive ├«n stabilirea ┼či aplicarea legii penale mai favorabile”.

Curtea Constitutionala a ar─âtat c─â, „├«n pofida rolului s─âu de garant al suprema┼úiei Constitu┼úiei”, Curtea este obligat─â s─â analizeze textul ├«n cauz─â (art. 5 din Codul penal – n.n.) ├«n interpretarea dat─â de instan┼úa suprem─â, f─âc├ónd trimitere ┼či la jurispruden┼úa sa relevant─â. Ca urmare, ├«n niciuna dintre situa┼úii obiectul verific─ârii conformit─â┼úii cu legea fundamental─â a ┼ú─ârii nu a fost o hot─âr├óre a ├Änaltei Cur┼úi, ci un text de lege a c─ârui interpretare a dob├óndit valen┼úe de neconstitu┼úionalitate.
Efectul obligatoriu pentru instan┼úe al dezleg─ârii date problemelor de drept ce au format obiectul recursului ├«n interesul legii ┼či al ├«ntreb─ârii prealabile nu confer─â hot─âr├órilor interpretative ale instan┼úei supreme caracter de acte cu putere de lege, ci reprezint─â o transpunere a dispozi┼úiilor art. 126 alin. (3) din Constitu┼úia Rom├óniei referitoare la pozi┼úia ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie ├«n ierarhia sistemului judiciar ┼či la rolul s─âu de a asigura interpretarea ┼či aplicarea unitar─â a legii de c─âtre celelalte instan┼úe judec─âtore┼čti.

Spre deosebire de hot─âr├órile date de ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie ├«n interpretarea ┼či aplicarea unitar─â a legii ├«n materie penal─â care, potrivit art. 474 alin. (4) ┼či art. 477 alin. (3) din Codul de procedur─â penal─â, sunt obligatorii doar pentru instan┼úe, deciziile instan┼úei de contencios constitu┼úional sunt general obligatorii ┼či produc efecte numai pentru viitor, de la momentul public─ârii ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, conform art. 147 alin. (4) din Constitu┼úie, impun├óndu-se a fi respectate nu numai de c─âtre instan┼úele judec─âtore┼čti, ci de toate subiectele de drept, at├ót de Parlament, c├ót ┼či de Guvern, respectiv de autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice. A┼čadar, ├«n virtutea legii fundamentale, deciziile Cur┼úii Constitu┼úionale sunt de imediat─â ┼či general─â aplicare, devenind opozabile erga omnes de la data public─ârii ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, ceea ce ├«nseamn─â c─â nu se aplic─â doar raporturilor juridice n─âscute ulterior acestui moment, ci tuturor situa┼úiilor juridice ├«n desf─â┼čurare, care nu au fost definitiv judecate p├ón─â la data public─ârii.
Singura excep┼úie o reprezint─â situa┼úia actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitu┼úionale care reprezint─â lege penal─â mai favorabil─â, ├«n sensul art. 5 alin. (2) din Codul penal ┼či care ultraactiveaz─â.

Av├ónd ├«n vedere c─â, prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, Curtea Constitu┼úional─â nu a declarat neconstitu┼úionale dispozi┼úiile art. 5 din Codul penal, ci doar a stabilit singura interpretare conform─â cu Constitu┼úia a acestui text de lege, rezult─â c─â ├«n cazul concret, ce a format obiectul controlului de constitu┼úionalitate, nu este incident─â situa┼úia de excep┼úie reglementat─â ├«n alin. 2 al articolului men┼úionat, decizia fiind de imediat─â ┼či general─â aplicare de la data public─ârii ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei.

Caracterul general obligatoriu conferit acestei decizii de la momentul public─ârii deriv─â din faptul c─â art. 147 alin. (4) din Legea fundamental─â nu distinge nici ├«n func┼úie de tipurile de hot─âr├óri pe care Curtea Constitu┼úional─â le pronun┼ú─â, nici ├«n func┼úie de con┼úinutul lor, astfel c─â indiferent de interpret─ârile aduse unui text de instan┼úele judec─âtore┼čti, inclusiv de c─âtre instan┼úa suprem─â ├«ntr-un recurs ├«n interesul legii sau o ├«ntrebare prealabil─â „atunci c├ónd Curtea Constitu┼úional─â a hot─âr├ót c─â numai o anumit─â interpretare este conform─â cu Constitu┼úia, men┼úin├óndu-se astfel prezum┼úia de constitu┼úionalitate a textului ├«n aceast─â interpretare, at├ót instan┼úele judec─âtore┼čti, c├ót ┼či organele administrative trebuie s─â se conformeze deciziei Cur┼úii s─â o aplice ca atare.
Rezult─â c─â hot─âr├órile date de instan┼úa suprem─â ├«n interpretarea ┼či aplicarea unitar─â a legii ├«┼či ├«nceteaz─â efectele nu numai ├«n cazul declar─ârii ca neconstitu┼úional─â a dispozi┼úiei legale care a generat problema de drept dezlegat─â, ci ┼či situa┼úia ├«n care Curtea Constitu┼úional─â a stabilit c─â respectiva prevedere a dob├óndit valen┼úe de neconformitate cu Constitu┼úia ├«n interpretarea dat─â ├«n recurs ├«n interesul legii sau ├«ntr-o ├«ntrebare prealabil─â, din moment ce legiuitorul se refer─â la „constatarea neconstitu┼úionalit─â┼úii”, ┼či nu la declararea neconstitu┼úionalit─â┼úii.
├Än aceste condi┼úii, Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014 pronun┼úat─â de ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ├«n materie penal─â ┼či-a ├«ncetat efectele, ├«ncep├ónd cu data de 20 mai 2014 c├ónd a fost publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, Decizia Cur┼úii Constitu┼úionale nr. 265 din 6 mai 2014 ┼či astfel nu mai poate fi aplicat─â raporturilor juridice n─âscute anterior datei de 1 februarie 2014, dar nesolu┼úionate definitiv p├ón─â la data public─ârii hot─âr├órii instan┼úei de contencios constitu┼úional, ├«ntruc├ót, pentru considerentele dezvoltate ├«n prezenta, nu reprezint─â lege penal─â mai favorabil─â.

Concluzion├ónd, pentru considerentele dezvoltate anterior, ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ├«n materie penal─â a stabilit c─â dispozi┼úiile art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretate, inclusiv ├«n materia prescrip┼úiei r─âspunderii penale, ├«n sensul c─â legea penal─â mai favorabil─â este aplicabil─â ├«n cazul infrac┼úiunilor s─âv├ór┼čite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost ├«nc─â judecate definitiv, ├«n conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Cur┼úii Constitu┼úionale.

 


├ÄNALTA CURTE DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE – COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ├ÄN MATERIE PENAL─é – Decizie nr. 21/2014

Related articles