Împăcarea părților în dreptul penal

În data de 7 octombrie, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra unei excepții de neconstituționalitate privitoare la art. 159 alin(3) din Codul penal, ridicată de Curtea de Apel Galați. Acest articol prevede că  “Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.”

În comunicatul publicat de Curte, se arată că excepția de neconstituționalitate a fost admisă cu unanimitate de voturi, dând astfel posibilitatea părților să se împace și după sesizarea instanței, că o modalitate de înlăturare a răspunderii penale. Astfel, se constată  că “dispozițiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care se aplică tuturor inculpațiilor trimiși în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal și pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depășit.“

Așadar, în cauzele aflate deja pe rol la data intrării în vigoare a noului cod (1 febr. 2014), chiar dacă citirea actului de sesizare a instanței a fost făcută, împăcarea părților va produce efectele corespunzătoare. Decizia este definitivă și general obligatorie. Argumentele ce au determinat această hotărâre vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, ce va fi publicat ulterior. S-a rezolvat astfel o problemă destul de importantă a codului penal, acest articol privându-i pe inculpați de aplicarea legii mai favorabile, în vechiul cod împăcarea putând avea loc până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

 

 

Related articles