Imunitatea președintelui suspendă procedura urmăririi penale

Aceasta este decizia data de CCR în data de 13 noiembrie, așa cum se arată într-un comunicat al instituției. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a avut ca obiect  dispoziţiile art.312 alin.(2) din Codul de procedură penală, potrivit cărora: „Suspendarea urmăririi penale se dispune şi în situaţia în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană.”

Se critică incidența acestui articol cu privire la persoana Președintelui României, motivându-se că astfel se încalcă mai multe articole constituționale, printre care: art.1 alin.(5) care consacră principiul respectării obligatorii a Constituţiei şi a legilor, art.16 alin.(1) şi (2) privitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art.84 alin.(2) coroborat cu art.72 alin.(1) referitor la imunitatea Preşedintelui României şi art.142 alin.(1) privind rolul Curţii Constituţionale de garant al supremaţiei Constituţiei.

Curtea a decis cu unanimitate de voturi respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. A reținut, de asemenea, incidența acestui articol și în cazul urmării penale a Președintelui, impedimentul legal temporar fiind tocmai imunitatea de care se bucură acesta în baza art.84 alin.(2) din Constituție. Argumentele vor fi prezentate în dispozitivul deciziei, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Related articles