Interdicția solicitării copiilor de pe avize de către instituțiile publice

   Prin adoptarea Legii 267/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului 41/2016 a fost introdus un nou articol ( art 2^1 ) care prevede faptul că instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale le este interzis să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de instituții publice sau organe ale administrației publice centrale pentru soluționarea cererilor privind furnizarea unui serviciu public. În acest sens, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor solicita aceste copii și extrase, în format electronic, chiar de la acele entităti care au emis documentele justificative.

   Dispozițiile instituite de Legea 267/2021 se vor aplica de la 1 ianuarie 2022, astfel că de la această dată instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației centrale nu vor mai putea cere persoanelor fizice și juridice solicitante copii de pe avize și alte documente, acestea fiind furnizate chiar de către entitatea emitentă a acestora, în format electronic.

   Prin “avize” prezenta lege înțelege sensul administrativ, de drept public, al conceptului, anume, acele forme procedurale anterioare adoptării unui act administrativ care stau la baza actelor administrative. Aceste avize consolidează legalitatea adoptării actelor administrative.

   Ordonanța Guvernului 41/2016 a fost concepută ca un instrument legal de debirocratizare și simplificare a activității administrației, având ca scop facilitarea interconectării bazelor de date între instituțiile publice. Măsura adoptată prin Legea 267/2021 se circumscrie rațiunii reglementării Ordonanței 41/2016 pe care o completează si căreia ii imbogățeste conținutul.

Articol redactat de Vlăduț-Florentin-Andrei Trăsnea, student in anul II al Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment