Legislaţia antiteroristă românească

conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu [1]

jud. Vasile Coman [2]

Rezumat: Lucrarea abordează infrac­țiunile de terorism cuprinse în Legea cadru nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, în lumina modificărilor aduse acestei legi odată cu intrarea în vigoare în data de 1 februarie 2014 a noului Cod penal și a Codului de procedură penală, precum și a legilor de punere în aplicare a acestor coduri.
Sunt analizate o serie de aspecte de drept penal material și de procesual penal, cu incidență în materia acestei categorii de infracțiuni, urmate de analiza punctuală a modificărilor în cazul fiecărei infracțiuni din cadrul legii menționate anterior.

Noțiunea de „terorism” este din punct de vedere etimologic un derivat de la „teroare”, cuvânt care este de origine latină. Încă înainte de romani, în mitologia greacă, teroarea (Phobos) și frica (Dimos) erau numele celor doi cai, care trăgeau carul de luptă al lui Ares, zeul războiului. Simbolistica acestor cuvinte este semnificativă. Războiul, lupta, conflictul presupun recurgerea la folosirea forței, a mijloacelor violente, distructive.
Resorturile psihologice imediate ale acestui proces sunt în primul rând frica (teama, spaima) și teroarea. În același timp, terorismul afectează grav atât structura socială, cât și individul luat ca atare, putând distorsiona codul de percepere și realitatea de care membrii societății depind și în care au încredere. Incertitudinea legată de aberația comportamentală presupusă de terorism poate duce la dezorientare socială și descurajare.

Prin dimensiunile globale și formele sale de manifestare, terorismul a devenit una dintre calamitățile teribile, tot mai prezente și mai amenințătoare la nivelul comunității internaționale.
Statul român s‑a implicat și el în activitatea comună a statelor referitor la combaterea acestui flagel al lumii contemporane. Prin Legea nr. 19/1997, România a aderat la Convenția Europeană privind reprimarea finanțării terorismului, iar prin Legea nr. 623/2002, România a ratificat Convenția internațională privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999. De asemenea, prin Legea nr. 411/2006 România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005.
La nivel internațional există și alte tratate care au ca scop combaterea și prevenirea terorismului. Cel mai important act normativ la nivel regional este Decizia‑cadru nr. 2002/475/JAI a Consiliului Europei privind combaterea terorismului, publicată în J.O. L 164 din 22 iunie 2002.
Ca urmare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, Organizația Națiunilor Unite a adoptat mai multe rezoluții în această materie, cea mai importantă fiind Rezoluţia nr. 1368 din 12 septembrie 2001, a Consiliului de Securitate, prin care actele respective au fost calificate ca fiind acte de agresiune, armata directă în sensul propriu al cuvântului, ceea ce dă, în conformitate cu art. 51 al Cartei Naţiunilor Unite, dreptul la legitimă apărare individuală și colectivă.

 

Articolul poate fi citit in revista Revista Punctul critic nr. 02 (16) /2016: Terorism fără Frontiere sau online pe punctulcritic.ro.

____

[1] Conferenţiar universitar dr. în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, judecător detaşat la Ministerul Afacerilor Externe.
[2] Judecător în cadrul Judecătoriei Pucioasa.

 

 

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment