Ministrul Muncii și omologul sârb au semnat Acordul de securitate socială între România și Republica Serbia

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru, se află într-o vizită de lucru în Serbia, având programate discuții cu ministrul Muncii, Ocupării, Veteranilor de Război și Afacerilor Sociale, Aleksandar Vulin.

Din delegația română fac parte și secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul Muncii, Oana Popescu, ambasadorul României la Belgrad, E.S. Oana-Cristina Popa.

Temele de discuție vizează situația lucrătorilor sârbi în România și posibilitatea simplificării regimului de acordare a vizelor, precum și Acordul de securitate socială între România și Republica Serbia, care a fost semnat la 28 octombrie.

Reglementarea cadrului juridic bilateral în domeniul securităţii sociale, pe bază de coordonare, are ca scop principal recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, determinarea legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranți, egalitatea de tratament, precum și exportul prestaţiilor.

Acordul se bazează pe principiile moderne ale coordonării securităţii sociale, care sunt utilizate la nivel internațional, inclusiv la nivelul Uniunii Europene.

Documentul se va aplica legislaţiei din România privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură și în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces, alocaţia de stat pentru copii.

Pentru Republica Serbia, Acordul se va aplica legislaţiei privind prestaţiile din asigurări de pensii şi invaliditate, prestaţiile din asigurări de sănătate, prestaţiile în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, prestaţiile de maternitate, alocaţiile pentru copii.

Este prevăzut, de asemenea, principiul egalităţii de tratament între persoanele cărora li se aplică Acordul şi cetăţenii unuia dintre Statele contractante, precum şi principiul exportului prestaţiilor de securitate socială, cu excepţia alocaţiilor de stat pentru copii, indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiei sociale pentru pensionari, ajutorului pentru soţul supravieţuitor şi altor prestaţii speciale în bani cu caracter necontributiv acordate conform legislaţiei române, respectiv a cuantumului minim de pensie, indemnizaţiilor pentru maternitate şi alocaţiilor pentru copii acordate conform legislaţiei sârbe.

Acordul se va aplica tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor State contractante şi persoanelor ale căror drepturi derivă conform legislaţiei aplicabile de la persoanele menţionate.

În ceea ce privește legislația privind contribuțiile de asigurări sociale, respectiv de asigurări sociale de sănătate, Acordul stabileşte drept principiu general că persoana care desfășoară o activitate pe teritoriul unui Stat contractant este supusă, în ceea ce privește angajarea sau activitatea independentă, doar legilor acelui Stat contractant, indiferent de locul unde își are domiciliul persoana sau de locul unde se află sediul angajatorului. Acordul prevede și o serie de reguli suplimentare pentru anumite categorii de angajați sau lucrători independenți.

În cazul prestaţiilor pentru bătrâneţe, invaliditate şi urmaş este prevăzută totalizarea perioadelor de asigurare realizate atât în cele două State Contractante, cât şi a celor realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care ambele State Contractante au încheiat acorduri de securitate socială şi care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.

Pentru calculul prestaţiilor pentru bătrâneţe, invaliditate şi urmaş se aplică principiul pro rata temporis, acordarea părţii de prestaţie fiind proporţională cu perioada de asigurare realizată conform legislaţiei fiecărui Stat Contractant.

Acordul va fi încheiat pe perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în prima zi a celei de a  treia luni după terminarea lunii în care a fost transmisă ultima notificare de îndeplinire a procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare.

Potrivit datelor furnizate de Ambasada României în Republica Serbia, la sfârșitul lunii ianurie 2016, erau înregistrați în Serbia 1.045 de români cu drept de ședere temporară și 1.681 cu ședere permanentă.

Din datele înregistrate de Inspectoratul General pentru Imigrări, numărul de cetăţeni sârbi cu drept de şedere legală pe teritoriul României era de 1.744 la sfârșitul anului trecut, iar în perioada 01.01.2010 –  31.12.2015 au fost eliberate 850 de autorizații de muncă pentru cetățeni sârbi.

Delegația română va propune și inițierea unei declarații comune privind mobilitatea forței de muncă, în vederea simplificării accesului pe piața forței de muncă. Republica Serbia este în proces de reformare a pieței interne a muncii, în vederea aderării la Uniunea Europeană, iar România va acorda sprijin și asistență tehnică în această etapă din procesul de aderare.

În cazul încheierii unui instrument juridic bilateral româno – sârb, de reglementare a facilitării accesului cetăţenilor sârbi pe piaţa forţei de muncă din România, partea română poate avea în vedere instrumente juridice sectoriale – care să determine facilitarea accesului pe piața muncii din România, în anumite sectoare de activitate – spre exemplu pentru lucrători sezonieri în agricultură, construcții, industrie etc. – care să prevadă, eventual, contingente de admisie.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment