Ordonanța de urgență nr. 82/2014

Pe dată de 15 decembrie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 911 Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

În conformitate cu dispoziţiile ordonanţei în cauza, în cuprinsul art. 207 din Codul de procedură penală se introduce un nou alineat, alineatul (7), care dispune următoarele: ” Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

De asemenea, articolului 208 i se adaugă un nou alineat care prevede că în tot cursul judecăţii, instanţa verifică prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

O altă modificare adusă de Ordonanţă de Urgenţă nr.82/2014 prin art. 215^1 vizează durata controlului judiciar.

În plus, ordonanţă în cauza operează o modificare a alin. (3) din cadrul art. 216, articol care reglementează condiţiile generale ale controlului judiciar pe cauţiune.

Related articles