Proiecte de acte normative lansate spre dezbatere publică

Conform art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, „în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune (n.n. – elaborarea proiectelor de acte normative) în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii”.

În cursul acestei săptămâni a fost publicată o serie de proiecte de acte normative pe site-urile ministerelor, dintre care vi le punem în vedere pe următoarele:

15 octombrie / Ministerul Economiei a publicat Proiectul de Lege privind privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative. Data limită pentru trimiterea de propuneri, sugestii sau opinii este 24 octombrie (dezbateri_publice@economie.gov.ro).

18 octombrie / Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat Proiectul de Lege a serviciilor de utilitate publica de transport călători prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Data limită pentru trimiterea de propuneri, sugestii sau opinii este 27 octombrie (transparenta@mdrap.ro).

18 octombrie / Ministerul Sănătății a publicat Proiectul de Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice și a prețurilor de referință inovative. Data limită pentru trimiterea de propuneri, sugestii sau opinii este 27 octombrie (propuneri@ms.ro).

19 octombrie / Ministerul Finanțelor Publice a publicat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 şi 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Data limită pentru trimiterea de propuneri, sugestii sau opinii este 28 octombrie (publicinfo@mfinante.gov.ro).

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment