Recurs în interesul legii formulat de către procurorul general al PICCJ

În data de 10 mai 2015, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat un recurs în interesul legii, privitor la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995, republicată.

Conform acestuia, în ceea ce privește faptele menționate, în jurisprudență s-au conturat două orientări contradictorii care îi relevă caracterul neunitar:

1. Într-o primă orientare, instanțele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate de legea 51/1995 și își desfășoară activitatea în temeiul unor hotărâri judecătorești, săvârșesc infracțiunea prevăzută la art. 348 C.pen. S-a arătat în cadrul acestei orientări că faptele acestor persoane constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, fiind îndeplinite condițiile laturii obiective a acesteia, iar pe plan subiectiv sunt comise cu forma de vinovăţie impusă de lege.

S-a motivat de asemenea, că prin legea 255/2004 de modificare a legii 51/1995, structurile de tipul celor în care activau aceste persoane, au fost obligate să își înceteze activitatea, iar actele de constituire ale acestora erau considerate nule de drept.

2. Într-o a doua orientare, instanțele au decis că persoanele menționate nu pot fi trase la răspundere penală, deoarece nu săvârșesc fapta cu forma de vinovăție cerută de lege (intenția). Concluzia s-a fundamentat pe ideea că ”barourile” în care respectivele persoane își desfășoară activitatea funcționează în baza unei hotărâri judecătorești, acestea neavând intenția săvârșirii unei infracțiuni.

Procurorul general apreciază că soluţia legală în această materie este cea ilustrată de prima orientare jurisprudențială. Astfel, în cazul desfăşurării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoanele care nu au dobândit această calitate prin modalităţile prevăzute de Legea nr.51/1995, republicată, şi nu sunt membre ale unui barou constituit în temeiul acestei legi, ne-am afla în prezența infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi.

Sursa: RIL Nr.2969/C/2014/244/III-5/2015

Dan N. Munteanu

Dan N. Munteanu este student la Facultatea de Drept a Universității din București. Principala sa preocupare este dreptul civil.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment