Relaţia dintre dreptul naţional şi dreptul UE în materie de achiziţii publice, concesiuni şi parteneriat public- privat

Achiziţiile – şi implicit investiţiile publice – reprezintă în momente de recesiune economică, aşa cum traversăm în prezent, şansa majoră pentru reechilibrarea economiilor naţionale în statele membre ale Uniunii Europene.

Deşi se foloseşte foarte des noţiunea de „dreptul achiziţiilor publice”, în literatura de specialitate încă nu s-a găsit o definiţie adecvată pentru a explica acestă realitate juridică. În următoarea lucrare, Zamfiroiu Aurelia defineşte termenul de achiziţii publice şi prezintă modalităţile de atribuire a unui contract de achiziţii având în vedere reglementarea naţională, cât şi dreptul Uniunii Europene.

Datorită naturii publice a instituţiilor implicate în achiziţionarea de bunuri, sistemul de achiziţie publică prezintă anumite caracteristici care îl diferenţiează faţă de sistemul privat de achiziții. Plecând de la obligativitatea statului de a asigura un tratament egal pentru toţi cetățenii săi, de la originea mijloacelor financiare implicate, fiind vorba de banii contribuabilor, iar nu de banii proprii ai instituţilor publice respective, de vocaţia instituţiilor publice de a îndeplini servicii publice de interes general, de posibilitatea influențării de către puterea politica a deciziilor instituţilor publice implicate, de lipsa unui compartiment în cadrul majorităţii instituţilor publice care să se ocupe cu observarea evoluţiei pieţei economice, s-a adoptat o procedură care să răspundă acestor deziderate de ordin public.

Modalitatea specială de atribuire a contractului de achiziție publică prin acord-cadru conferă avantajul de atribuire rapidă şi flexibilă a contractelor subsecvente, reducerea costurilor administrative necesare pentru organizarea unei noi proceduri de achiziţie, satisfacerea într-un timp optim a necesităţilor autorităților contractante. Pe fondul unor disfuncţionalităţi în modul în care au funcţionat mecanismele naţionale, dar şi la nivelul pieţei europene de achiziţii, Parlamentul European şi Consiliul au luat decizia de a modifica legislaţia comunitară privind achiziţiile publice.

[su_button url=”https://abcjuridic.ro/wp-content/uploads/2015/08/4.-Zamfiroiu-Aurelia-Acordul-Cadru.pdf” background=”#ef4b2d” size=”10″ center=”yes”]Citeşte lucrarea[/su_button]

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment