Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (II)

– conditii de revocare/anulare –

Într-un articol precedent am vorbit despre situațiile care trebuie îndeplinite pentru ca făptuitorul să beneficieze de posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În prezentul articol vom continua arătând cauzele care ar putea duce la revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, precum și efectele ce succed.

În cazul revocării, aceasta este dispusă dacă în termenul de supraveghere, respectiva persoană:

  1. cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere/nu execută obligațiile impuse ori stabilite, care se regăsesc în art. 93 alin.(1);
  2. săvârșește o infracțiune, care este descoperită și pentru care se pronunță o condamnare la pedeapsa închisorii; această condamnare poate fi hotărâtă și ulterior expirării termenului de supraveghere care, vă amintim, poate fi între unu și patru ani;
  3. nu îndeplinește integral obligațiile civile, dar, în cazul în care aceasta dovedește că nu a avut nicio posibilitate în acest sens, este considerat un caz de impunitate;
  4. față de celelalte posibilități de individualizare a pedepsei (renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei), unde întâlnim doar trei situații de revocare obligatorie, în acest caz face obiectul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere și situația în care s-a aplicat pe lângă pedeapsa închisorii și pedeapsa amenzii, dar aceasta nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Un caz de revocare al suspendării executării pedepsei sub supraveghere, care nu este însă obligatoriu, îl constituie săvârșirea unei infracțiuni din culpă (vezi situația 2).

În fiecare caz de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere care își găsește aplicarea într-un moment dat, pedeapsa rezultantă se stabilește conform regulilor de la recidivă ori pluralitate intermediară.

În cazul anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere se ține cont dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea și pentru care i se aplică pedeapsa închisorii, la fel ca în cazul revocării, chiar după expirarea termenului de supraveghere. Pedeapsa ce va rezulta se va calcula ținând seama de regulile de aplicare de la concursul de infracțiuni, recidivă ori pluralitate intermediară. Dacă se va dispune și de această dată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere va rămâne cel stabilit la prima condamnare.

Având în vedere cele mai sus menționate, se poate admite că s-a prevăzut înlăturarea oricărei posibile periculozităția infractorului, care l-ar face nedemn de un tratament mai blând, încălcarea lor atrage,astfel, revocarea sau anularea măsurii, ca un răspuns al societății față de comportamentul infracțional continuu al acestuia.


Bibliografie

Noul Cod Penal

Șărban Dragoș-Cristian

Dragoș-Cristian Șărban este student în anul al III-lea la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment