Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (I)

-reguli de aplicare-

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este doar una dintre posibilitățile de încheiere a unui caz penal de mică gravitate de către instanță, cu deosebirea că, de această dată, instanța stabilește o pedeapsă, o aplică, dar apreciază că, față de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și posibilitățile acestuia de îndreptare, nu este necesară executarea acesteia și dispune suspendarea executării pe un termen de supraveghere, între unu și patru ani.

Această posibilitate de individualizare a pedepsei se regăsește în Noul Cod Penal în articolele 91-98 și o are instanța, dacă:

  1. apreciază că modul prin care s-a comis infracțiunea, natura acesteia sunt de o gravitate redusă, astfel periculozitatea infractorului nu este majoră, iar acesta se poate reeduca în libertate, detenția chiar putând avea un efect invers proporțional cu cel urmărit, modificând în rău comportamentul făptuitorului în urma contactului cu infractori periculoși, astfel reducându-se și costurile statului cu cheltuielile aferente unui condamnat care execută pedeapsa într-un loc de detenție;
  2. infractorul nu a mai fost condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de un an. Nu este exclusă niciuna din situațiile în care pedeapsa a constat doar în amendă ori la pedeapsa închisorii de un an ori mai mică a fost adăugată amenda. De menționat în acest sens este art. 130 NCp care instituie o ipoteză specială, anume că ”dacă pe durata termenului de supraveghere al […] suspendării sub supraveghere […] se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, […] suspendarea se anulează […].”
  3. pedeapsa închisorii aplicată nu depășește trei ani. În funcție de aceasta va fi aplicat si termenul de supraveghere (la o pedeapsă de un an, termenul de supraveghere va fi între unu-doi ani; la o pedeapsă de doi ani, termenul de supraveghere va fi între doi-trei ani), care nu poate fi mai mare de patru ani;
  4. infractorul a colaborat pe parcursul urmăririi penale, nu s-a sustras de la aceasta și nu a încercat ascunderea adevărului ori acoperirea altor participanți;
  5. persoana condamnată să își dea acordul să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

Ceea ce se suspendă este pedeapsa principală aplicată, ceea ce înseamnă că aplicarea pedepsei accesorii este una nejustificată, ținând cont de faptul că pedeapsa accesorie se execută concomitent, paralel cu pedeapsa principală. În aceste condiții, condamnatul aflat sub suspendarea executării pedepsei va executa, totuși, pedeapsele complementare aplicate și eventualele măsuri de siguranță, respectiv obligații civile.

Dacă până la expirarea termenului de supraveghere,  cel condamnat nu săvârșește o nouă infracțiune, descoperită până la expirarea aceluiași termen, ori dacă nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sau dacă nu a fost descoperită o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată și de la această dată curge termenul de reabilitare.

 Ținând seama de beneficiul adus infractorului, tocmai de aceea este lesne de înțeles ca și condițiile necesare a fi îndeplinite în acest sens trebuie să fie în concordanță cu măsura.

Astfel, România se regăsește în sisteme de drept penal precum cel francez, englez, german, elvețian sau chiar japonez, în ceea ce privește acest tip de individualizare a pedepsei, cum este durata pentru care se poate aplica pedeapsa (Franța) și, totodată, se diferențiază de acestea, având și caractere proprii, precum durata termenului de supraveghere, asigurând o buna monitorizare a comportamentului infractorului, în vederea îndreptării acestuia.

Vezi aici condițiile de revocare/anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere și consecințele acestora.

____________________________________

Bibliografie

http://www.balcanii.ro/2013/08/pedeapsa-inchisorii-cu-suspendare-sanctiune-reala-sau-surogat/

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache-Drept penal. Partea generală, pag. 474-484, Editura Universul Juridic, București-2014.

Noul Cod Penal.

Șărban Dragoș-Cristian

Dragoș-Cristian Șărban este student în anul al III-lea la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment