Conferinţa internaţională “Elaborarea de reguli constituţionale pentru un buget echilibrat”

În cursul zilelor de 21 şi 22 noiembrie 2014, în sala Constantin Stoicescu din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, a avut loc conferinţa internaţională “Elaborarea de reguli constituţionale pentru un buget echilibrat”. După cum însuşi titlul sugerează, aspectul central al conferinţei a constat în analiza acelor premise ce determină necesitatea ridicării conceptului de echilibru bugetar la rang de principiu constituţional, având în vedere contextul economico-financiar anevoios atât din plan naţional, cât şi din planul european şi cel internaţional.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului de cercetare „De la Tratatul Fiscal la Constituţie: identificarea unei forme juridice pentru principiul echilibrului bugetar”, proiect finanţat printr-un grant comun de cercetare acordat pentru o perioadă de 2 ani (2014-2015) de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România şi de Agenţia Naţională de Cercetare (Agence Nationale de la Recherche) din Franţa, celor două echipe provenind din statele anterior menţionate.

Instituţiile ce au organizat acest proiect sunt Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti şi Centrul de Studii şi Cercetări Comparate asupra Justiţiei Constituţionale al Institutului “Louis Favoreu” din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice, Universitatea Aix-Marseille.

Proiectul în general şi conferinţa de la Bucureşti în special au reunit specialişti din întreaga lume, reprezentanţi din mediile academic şi profesional aferente domeniului în discuţie. Finalitatea urmărită a fost cea de a identifica un mecanism juridic viabil care să înlesnească adoptarea normelor necesare de către sistemele juridice naţionale ale României şi Franţei, în vederea asigurării echilibrului bugetar impus tuturor statelor membre ale Uniunii Europene prin Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în Uniunea Economică şi Monetară (“Tratatul fiscal”), semnat la data de 2 martie 2012 la Bruxelles.

Principalele rezultate ale proiectului se vor concretiza sub forma recomandărilor de politică fiscal-bugetară şi a două publicaţii ce vor fi realizate în urma conferinţei internaţionale de la Bucureşti şi a workshopului bilateral organizat în cadrul proiectului (Aix-en-Provence, martie 2015), respectiv o carte cuprinzătoare pe tema echilibrului bugetar expusă întro viziune globală comparativă şi o carte în ediţie bilingvă (română şi franceză) ce va îngloba experienţele implementării naţionale în cazul anumitor state membre ale Uniunii Europene. Aceste materiale vor fi diseminate către bibliotecile marilor universităţi, cât şi autorităţilor publice interesate de evaluarea în cauză.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Andrei Popovici

Andrei este co-fondator al proiectului 'ABC Juridic' si student al Facultatii de Drept - Universitatea din Bucuresti

Related articles