Controlul administrativ guvernamental România, în statele membre ale UE și în Statele Unite ale Americii – conf.univ.dr. Silviu Gabriel Barbu, lector univ.dr. Oana Șaramet, drd. Alexandru Domșa

Editura CH Beck pregătește publicarea, în cursul lunii ianuarie 2024, a monografiei Controlul administrativ guvernamental în România, în statele membre ale UE și în Statele Unite ale Americii, cu autorii menționați mai sus.

Guvernările există pentru a îndeplini funcţii vitale precum: menţinerea securităţii și a siguranței publice, furnizarea de servicii publice de calitate şi asigurarea unui tratament egal tuturor oamenilor, bazat pe principiul legalității. Administrația publică trebuie să fie supusă unui control pentru a asigura respectarea principiilor, dar și pentru a asigura un echilibru între puterile statului, precum și între stat și societate, în linia logică a rigorilor constituționale ale fiecărui stat. În egală măsură, statele membre ale Uniunii Europene au rigori specifice derivate din tratatele UE și din întreg cadrul normativ edificat de Uniune în toate etapele sale de configurare, consolidare și extindere.

Lucrarea de față reprezintă, în primul rând, un excelent instrument de înțelegere a modului în care funcționează în România controlul Guvernului (pornind de la rigorile constituționale) asupra administrației publice, care conține peste 100 de Servicii, Compartimente, Direcții, Departamente, respectiv unele entități denumite explicit Corpuri de control: cel aflat direct în subordinea Prim-ministrului, precum și acelea care funcționează la fiecare minister din aparatul guvernamental actual din România. Toate aceste structuri de control administrativ au menirea de a verifica modul în care funcționează și își desfășoară activitatea serviciile administrației publice centrale, respectiv locale, având competențele reglementate fie le nivel de legislație primară, fie secundară ori terțiară, într-un format care induce nevoia de armonizare instituțională.

În al doilea rând, cartea oferă cititorului o analiză comparativă a procesului de organizare și funcționare a controlului administrativ guvernamental în statele membre ale UE și în Statele Unite ale Americii în vederea identificării unor bune practici în acest domeniu, evidențiindu-se amploarea greu de identificat a ariei (ipotetice) a intervenției reglatoare a guvernărilor în privința aplicării legii, în scopul de a se asigura efectivitatea dreptului cetățenilor la bună guvernare și obligația corelativă a statului de a implementa politici care să asigure buna guvernare. Dacă la multe dintre statele membre UE acest control administrativ este încă în stare/formă embrionară, la unele (Italia, Franța, Bulgaria, Croația etc) constatăm forme de organizare foarte bine conturate, cu atribuții foarte precise și proceduri reglementate de legislație primară. Modelul SUA este cel mai perfecționat și are cea mai complexă formă de organizare și competențe legale.

Lucrarea a fost elaborată pornind de la experiența acumulată de o parte dintre autori în activitatea desfășurată în cadrul Corpului de Control al Prim-Ministrului și în alte entități de control administrativ, valorificând totodată experiența academică a autorilor. Culegerea materialului de documentare foarte vast a fost posibilă prin contribuția domnilor Doru Coșman (CCPM) și Dan Alexandru Vasc (MAE), precum și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, al structurilor de control din ministere și din agențiile guvernamentale.

Lucrarea este de interes pentru practicieni și teoreticieni în egală măsură.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment