Reglementarea constituțională a secretului corespondenței ca drept fundamental din perspectiva unei viitoare revizuiri constituționale

I. Introducere

Prin Decizia nr. 80/2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției României, Curtea Constituțională și-a exercitat atribuția prevăzută de art. 146 lit. a) din Constituție, de verificare a constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției, apreciind că o parte semnificativă din propunerile cuprinse în proiectul de revizuire nu corespund exigențelor constituționale. Curtea verifică de fapt, pe de o parte, îndeplinirea condițiilor constituționale pentru inițiativa revizuirii stabilite de art. 150 din Constituție, iar pe de altă parte, respectarea limitelor revizuirii consacrate în art. 152 din Constituție.

În privința art. 28 din Constituție, text destinat secretului corespondenței, redactorii proiectului de revizuire au optat pentru o dezvoltare a acestuia, introducând un set de garanții, dintre care se evidențiază controlul judecătoresc asupra restrângerilor inviolabilității corespondenței. Curtea Constituțională, examinând proiectul, a considerat că în forma sa dezvoltată textul propus încalcă limitele revizuirii Constituției, consacrate de art. 152 din legea fundamentală. În cele ce urmează vom face o scurtă analiză a argumentelor și contraargumentelor ce pot fi aduse în analiza acestui subiect.

Conf. univ. dr. Silviu-Gabriel Barbu

Lector univ. dr. Oana Șaramet

Drd. Lorena Gabriela NițoiuPuteți citi articolul integral în revista Curierul Judiciar nr. 10/2015, Editura C. H. Beck.

Conf. univ. dr. Silviu-Gabriel Barbu

Conf. univ. dr. Silviu-Gabriel Barbu este coordonatorul științific al Proiectului ABC Juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment