Concurs de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016

Ministerul Afacerilor Externe organizează, la sediul din Aleea Alexandru nr. 31, un concurs pentru ocuparea a 40 de posturi diplomatice, în conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 8/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare;
  • se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare;
  • nu face parte din partide politice;
  • a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice;
  • cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
  • nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

Regulamentul de concurs și formularele de înscriere, precum şi toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”. Informații suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-4311765. Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, Bucureşti (Registratura MAE), în perioada 4-17 martie 2016, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-14:00.

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului

Bibliografie

Model Curriculum Vitae

Cerere-tip pentru înscriere (se completează olograf)

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment