Legea securității cibernetice, declarată neconstituțională

În data de 21 ianuarie, Curtea Constituțională s-a reunit pentru a soluționa obiecția de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind securitatea cibernetică a României. În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că legea este neconstituţională, în ansamblul ei.

Actul normativ a fost considerat a suferi de deficiențe sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă, claritate și previzibilitate. De asemenea, nu a fost respectată procedura legislativă, avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării ce era necesar, nefiind obținut.

Judecătorii curții au sesizat o serie de principii și drepturi încălcate prin această lege precum: principiul legalității, dreptul la viață intimă, familială și privată, dreptul la secretul corespondenței.

Astfel, Curtea a constatat neconstituţionalitatea mai multor prevederi ale legii, printre care cele privind desemnarea Serviciului Român de Informaţii ca autoritate naţională în domeniul securităţii cibernetice, lipsa consacrării legale a controlului judecătoresc cu privire la actele administrative emise de autorităţile competente şi care sunt susceptibile a prejudicia drepturi sau interese legitime, lipsa predictibilităţii normelor referitoare la procedurile de monitorizare şi control, respectiv a celor privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, lipsa garanţiilor legale (autorizarea de către o instanţă judecătorească)  aferente respectării obligaţiei deţinătorilor de infrastructuri cibernetice de a permite autorităţilor competente să efectueze inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţie, incintă sau infrastructură.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

Related articles